የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል / South West Ethiopia Peoples' Region

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል / South West Ethiopia Peoples' Region
Bench Maji 63
Dawro 21
Keffa 16
Konta Special Woreda 12
Sheka 25