ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង
ស្រុកបវេល 2
ស្រុកកំរៀង 2
ស្រុកភ្នំព្រឹក 3
ស្រុកសំពៅលូន 2
ស្រុករតនមណ្ឌល 4
ស្រុកបាណន់ 11
ក្រុងបាត់ដំបង 186
ស្រុកថ្មគោល 3
ស្រុករុក្ខគិរី 1