ខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប
ស្រុកស្រីស្នំ 1
ស្រុកក្រឡាញ់ 3
ស្រុកពួក 103
ក្រុងសៀមរាប 450
ស្រុកសូទ្រនិគម 4
ស្រុកប្រាសាទបាគង 15
ស្រុកបន្ទាយស្រី 21
ស្រុកវ៉ារិន 1
ស្រុកអង្គរជុំ 4
ស្រុកស្វាយលើ 5
ស្រុកជីក្រែង 5
ស្រុកអង្គរធំ 8