ផ្លូវជាតិលេខ១

ផ្លូវជាតិលេខ១ is a street in ខេត្តស្វាយរៀង. In the area there are, inter alia, three banks, a clothing store, a restaurant and a fuel station.

ផ្លូវជាតិលេខ១

type of road
Slip
Bus stop
Bavet border Bus station
town
ស្រុកស្វាយជ្រំ, ក្រុងបាវិត, ស្រុកស្វាយទាប
Village
Kraol Ko
Bank
ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា​ ភីអិលស៊ី​ សាខា​ស្រុក​ស្វាយជ្រំ​-ឃុំក្រោលគោ​, ABA Bank, ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា​ ភីអិលស៊ី​ សាខា​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​
Clothing
Top Sport industrial
Shop
베트남 가는 휴게소
Restaurant
Sapaco Ta Loeung
Pension, Holiday Flat
ផ្ទះសំណាក់ គឹមលី
Gas station
Sokimex
motel
Red Cross Motel