ນ້ຳອູ

ນ້ຳອູ in ເມືອງຍອດອ.

ນ້ຳອູ

waterway
river
town
ຍອດອູ