ແມ່ນ້ຳຂອງ

ແມ່ນ້ຳຂອງ in မိုင်းယောင်း.

ແມ່ນ້ຳຂອງ

waterway
river