Alger الجزائر

Alger الجزائر

Alger الجزائر
Cheraga
Ouled Fayet ⵓⵍⴻⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ أولاد فايت 0
Cheraga ⵛⴻⵔⵔⴰⴳⴰ الشراقة 0
Aïn Benian ⵉⵏ ⴱⴻⵏⵢⴰⵏ عين البنيان 0
Hammamet 0
Dély Brahim ⴷⴻⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ دالي إبراھيم 0
Draria
Douera ⴷⵡⵉⵔⴰ دويرة 0
Khraïssia ⵅⵔⴰⵢⵙⵢⴰ خرايسية 0
Baba Hassen ⴱⴰⴱⴰ ⵃⴰⵙⴻⵏ بابا حسن 0
Draria ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ درارية 0
El Achour ⵍⴰⵛⵓⵔ العاشور 0
Zeralda
Zeralda ⵣⵉⵔⴰⵍⴷⴰ زرالدة 0
Mâalma ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ محالمة 0
Rahmania ⵔⴰⵃⵎⴰⵏⵢⴰ الرحمانية 0
Souidania ⵙⵡⵉⴷⴰⵏⵢⴰ سويدانية 0
Staoueli ⵙⵜⴰⵡⴰⵍⵉ سطاوالي 0
Bir Mourad Raïs
Saoula ⵙⴰⵡⵍⴰ سحاولة 0
Hydra ⵃⵉⴷⵔⴰ حيدرة 0
Bir Mourad Raïs ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵢⵙ بئر مراد رايس 0
Birkhadem ⴱⵉⵔ ⵅⴰⴷⴻⵎ بئر خادم 0
Djasr Kasentina ⴵⵙⴻⵔ ⴽⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ جسر قسنطينة 0
Birtouta
Birtouta ⴱⴻⵔⵜⵓⵜⴰ بئر توتة 0
Ouled Chebel 0
Tessala El Merdja ⵜⴰⵍⴰ ⵓⵎⵓⵔⴻⴵ تسالة المرجة 0
Daïra Bab El Oued
القصبة 0
Bab El Oued ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ باب الوادي 0
Oued Koriche ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ وادي قريش 0
Raïs Hamidou ⵔⴰⵢⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ الرئيس حميدو 0
Bologhine ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ بولوغين 0
Baraki
Eucalyptus ⴰⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ الكاليتوس 0
Sidi Moussa ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ سيدي موسى 0
Baraki ⴱⴰⵔⵔⴰⵇⵉ براقي 0
Bouzaréah
Beni Messous ⴱⵏⵉ ⵎⴻⵙⵙⵓⵙ بني مسوس 0
Bouzareah ⴱⵓⵣⴰⵔⵔⵉⵄⴰ بوزريعة 0
Ben Aknoun ⴱⴻⵏ ⴰⴽⵏⵓⵏ بن عكنون 0
El Biar ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ الأبيار 0
Dar el-Beïda
Aïn Taya ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ عين طاية 0
El Marsa ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ المرسى 0
Bordj El Kiffan ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ برج الكيفان 0
Bordj El Bahri ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ برج البحري 0
Dar El Beïda ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ الدار البيضاء 0
Bab Ezzouar ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ باب الزوار 0
Mohammadia ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ المحمدية 0
El Harrach
Oued Smar ⵡⴻⴷ ⵙⵎⴰⵔ وادي السمار 0
El Harrach ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ الحراش 0
Bourouba 0
Bachdjarah ⴱⴰⵛ ⴵⴻⵔⵔⴰⵃ باش جراح 0
Hussein Dey
Hussein Dey ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ حسين داي 0
Belouizdad ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ بلوزداد 0
El Magharia ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵢⴰ المقارية 0
Kouba ⵍⵇⵓⴱⴱⴰ القبة 0
Sidi M'Hamed
Sidi M'Hamed ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ سيدي امحمد 0
Alger Centre ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ الجزائر الوسطى 0
El Mouradia ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ 0
El Madania ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵢⴰ المدنية 0
Rouiba
Reghaïa ⵔⵖⴰⵢⴰ الرغاية 0
Harraoua ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ هراوة 0
Rouiba ⵔⵡⵉⴱⴰ الرويبة 0