Bordj Bou Arreridj ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ برج بوعريريج

Bordj Bou Arreridj ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ برج بوعريريج

Bordj Bou Arreridj ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ برج بوعريريج
Daïra Bordj Bou Arreridj
Bordj Bou Arreridj ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ برج بوعريريج 0
Daïra Djaafra
El Main ⵉⵍⵎⴰⵢⴻⵏ الماين 0
Tafreg ⵜⴰⴼⵔⴻⴳ تفرڨ 0
Djaafra ⴵⵄⴼⵕⴰ جعافرة 0
Colla ⵍⵇⵓⵍ القلة 0
Daïra Bordj Zemoura
Tassamert ⵜⴰⵙⴰⵎⵎⴰⵔⵜ تاسمرت 0
Bordj Zemoura ⴱⵓⵔⴵ ⵣⴻⵎⵎⵓⵔⴰ برج زمورة 0
Ouled Dahmane ⵡⵍⴰⴷ ⴷⴻⵃⵎⴰⵏ أولاد دحمان 0
Daïra Mansourah
Mansoura ⵎⴻⵏⵙⵓⵔⴰ منصورة 0
Ouled Sidi Brahim ⵡⵍⴰⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ أولاد سيدي إبراهيم 0
El Mehir ⵍⴻⵎⵀⵉⵔ المهير 0
Bendaoud ⴱⴻⵏ ⴷⴰⵡⴻⴷ بن داود 0
Haraza ⵃⴻⵔⵔⴰⵣⴰ حرازة 0
Daïra Medjana
Hasnaoua ⵃⴻⵙⵏⴰⵡⴰ حسناوة 0
Medjana ⵎⴻⴵⴵⴰⵏⴰ مجانة 0
Teniet Ennasr ⵜⵏⵉⵢⴻⵜ ⵏⵏⴰⵚⵔ ثنية النصر 0
El Achir ⵍⵢⴰⵛⵉⵔ اليشير 0
Daïra El Hammadia
Ksour ⵍⴻⵇⵚⵓⵔ القصور 0
El Euch ⵍⵄⴻⵛ العش 0
Rabta ⵔⵔⴰⴱⵟⴰ الرابطة 0
El Hammadia ⵍⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ الحمادية 0
Daïra Bordj Ghedir
Taglait ⵜⴰⵇⵍⵉⵄⵜ تقلعيت 0
El Annasser ⵍⴻⵄⵏⴰⵚⴻⵔ العناصر 0
Belimour ⴱⴻⵍⵉⵎⵓⵔ بليمور 0
Bordj Ghedir ⴱⵓⵔⴵ ⵍⴻⵖⴷⵉⵔ برج الغدير 0
Ghilassa ⵖⵉⵍⴰⵙⴰ غيلاسة 0
Daïra Ras El Oued
Ouled Brahem ⵡⵍⴰⴷ ⴱⵔⴰⵀⴻⵎ أولاد براهم 0
Ras El Oued ⵔⴰⵙ ⵍⵡⴰⴷ رأس الوادي 0
Aïn Tassera ⵄⵉⵏ ⵜⴻⵙⵔⴰ عين تسرة 0
Daïra Ain Taghrout
Aïn Taghrout ⵄⵉⵏ ⵜⴰⵖⵔⵓⵜ عين تاغروت 0
Tixter ⵜⵉⴽⴻⵙⵜⴰⵔ تكستار 0
Daïra Bir Kasdali
Khelil ⵅⵍⵉⵍ خلـيل 0
Sidi Embarek ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴱⴰⵔⴻⴽ سيدي امبارك 0
Bir Kasdali ⴱⵉⵔ ⵇⴰⵙⴷⵉ ⵄⵍⵉ بئر قصد علي 0