Djelfa ⴵⴻⵍⴼⴰ الجلفة

Djelfa ⴵⴻⵍⴼⴰ الجلفة

Djelfa ⴵⴻⵍⴼⴰ الجلفة
Daïra Faïdh El Botma
Amourah ⵄⴰⵎⵎⵓⵔⴰ عمورة 0
Faidh El Botma ⴼⵉⴹ ⵍⴱⵓⵟⵎⴰ فيض البطمة 0
Oum Laadham ⵓⵎ ⵍⴻⵄⴹⴻⵎ أم العظام 0
Daïra Messâad دائرة مسعد
Deldoul ⴷⴻⵍⴷⵓⵍ دلدول 0
Guettara ⴳⴻⵟⵟⴰⵔⴰ قطارة 0
Messaad ⵎⴻⵙⵙⴰⵄⴷ مسعد 0
Sed Rahal ⵙⴻⴷ ⵔⴰⵃⴻⵍ 0
Selmana ⵙⴻⵍⵎⴰⵏⴰ سلمانة 0
Daïra Aïn El Ibel
Aïn El Ibel ⵄⵉⵍ ⴻⵍ ⵉⴱⵉⵍ عين الابل 0
Moudjebara ⵎⵓⴵⴱⴰⵔⴰ مجبارة 0
Tadmit ⵜⴰⵄⴻⴹⵎⵉⵜ تاعظميت 0
Zaccar ⵣⴻⴽⴽⴰⵔ زكار 0
Daïra El Idrissia
Aïn Chouhada ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ عين الشهداء 0
Douis ⴷⵓⵡⵉⵙ الدويس 0
El Idrissia ⴻⵍ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⴰ الادريسية 0
Daïra Charef
Beni Yagoub ⴱⴻⵏⵉ ⵢⴻⵄⵇⵓⴱ بنى يعقوب 0
Charef ⵛⵛⴰⵔⴻⴼ الشارف 0
El Guedid ⵍⴳⴻⴷⴷⵉⴷ القديد 0
دائرة الجلفة
Djelfa ⴵⴻⵍⴼⴰ الجلفة 0
Daïra Hassi Bahbah
Aïn Maabed ⵄⵉⵏ ⵎⴻⵄⴱⴻⴷ عين معبد 0
Hassi Bahbah ⵃⴰⵙⵉ ⴱⴻⵃⴱⴰⵃ حاسي بحبح 0
Hassi El Euch ⵃⴰⵙⵉ ⵍⵄⴻⵔⵛ حاسى العش 0
Zaafrane ⵣⴰⵄⴼⵔⴰⵍ الزعفران 0
دائرة دار الشيوخ
Dar Chioukhⴷⴰⵔ ⵛⵛⵢⵓⵅ دار الشيوخ 0
M'Liliha ⵎⵍⵉⵃⴰ المليليحة 0
Sidi Baizid ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴰⵢⵣⵉⴷ سيدي بايزيد 0
Daïra Had Sahary
Aïn Feka ⵄⵉⵏ ⴼⵇⴰ عين أفقه 0
Bouirat El Hedab ⴱⵡⵉⵔⴰⵜ ⵍⵃⴻⴷⴷⴰⴱ بويرة الأحداب 0
Had-Sahary ⵃⴻⴷ ⵚⵃⴰⵔⵉ حد الصحارى 0
دائرة البيرين
Benhar ⴱⴻⵏ ⵀⴰⵔ بن ھار 0
Birine ⴱⵉⵔⵉⵏ البيرين 0
Daïra Aïn Oussara
Aïn Oussara ⵄⵉⵏ ⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴰ عين وسارة 0
Guernini ⴱⴻⵔⵏⵉⵏⵉ ڨرنيني 0
Daïra Sidi Ladjel
El Khemis ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ الخميس 0
Hassi Fedoul ⵃⴰⵙⵉ ⵍⴻⴼⴺⵓⵍ حاسي فدول 0
Sidi Ladjel ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴻⵄⴵⴰⵍ سيدي لعجال 0