El M'Ghair ⵍⴻⵎⵖⵉⵔ المغير

El M'Ghair ⵍⴻⵎⵖⵉⵔ المغير
Daïra Djamaa
Sidi Amrane ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⵎⵔⴰⵏ سيدي عمران 0
M'Rara ⵎⵔⴰⵔⴰ مرارة 0
Djamaa ⴵⴻⵎⵄⴰ جامعة 0
Tendla ⵜⴰⵏⴻⴷⵍⴰ تندلة 0
Daïra El M'Ghair
Oum Touyour ⵓⵎ ⵟⵢⵓⵔ أم الطيور 0
El M'Ghair ⵍⴻⵎⵖⵉⵔ المغير 0
Sidi Khelil ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵍⵉⵍ سيدي خليل 0
Still ⵙⵟⵉⵍ اسطيل 0