Kwango Pequeno

Kwango Pequeno, also known as Cuango Pequeno in Lunda Sul.

Kwango Pequeno

alt_name
Cuango Pequeno
waterway
river