Yuxarı Qarabağ Kanalı

Yuxarı Qarabağ Kanalı in Bərdə rayonu.

Yuxarı Qarabağ Kanalı

waterway
canal
Village
Qaraqoyunlu, Bala Ərəblər, Mirzəcəfərli, Mirzalıbəyli, Gərənə, Qarağacı, Cəyirli, Şorəlli, Güloğlular, Saatlı, Divanlı, Qaradağlı, Köbərkənd, Alpout, Qaradırnaq, Tumaslı, Qaradəmirçi, Hacallı, Qazaxlar, Kolayır, Mollaməmmədli, Böyük Göyüşlü, Hüseynalılar, Mustafaağalı, Gülgəzli, Yerliağalı, Mollalı, Kəngərli, Lənbəran, Çərəlilər, Həsənli, Huseynbəyli, Xanağlı, Qarayusifli, Xəsili, Bəcirəvan, Sərkarlar, Bala Goyüşlü, Hacılar, Məhdili, Arabaçılar, Doutlı, Hacıbəyli