Şərif

Şərif in Balakən rayonu.

Şərif

landuse
Secondary road