Şambulbinə qəbirstanlığı

Şambulbinə qəbirstanlığı in Balakən rayonu.

Şambulbinə qəbirstanlığı

landuse
cemetery