Məmməd Yaqubov küçəsi

Məmməd Yaqubov küçəsi is a street in Balakən rayonu.

Məmməd Yaqubov küçəsi

type of road
Country or state road