Qadaşbinə

Qadaşbinə in Balakən rayonu.

Qadaşbinə

landuse
Secondary road