Qasbinə

Qasbinə in Balakən rayonu.

Qasbinə

landuse
Secondary road