Naxçıvan Muxtar Respublikası

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahbuz rayonu
Naxçıvan
Babək rayonu
Culfa rayonu
Şərur rayonu
Ordubad rayonu
Sədərək rayonu
Kəngərli rayonu