Naxçıvan Muxtar Respublikası

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahbuz rayonu 4
Naxçıvan 35
Babək rayonu 30
Culfa rayonu 3
Şərur rayonu 7
Ordubad rayonu 6
Sədərək rayonu 5
Kəngərli rayonu 3