Naxçıvan Muxtar Respublikası

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahbuz rayonu 4
Naxçıvan 39
Babək rayonu 30
Culfa rayonu 3
Şərur rayonu 9
Ordubad rayonu 29
Sədərək rayonu 4
Kəngərli rayonu 4