Република Српска / Republika Srpska

Република Српска / Republika Srpska

Град Требиње / Grad Trebinje
Подштировник Убла Граб Богојевић Село Коњско Ограде Куња Главица Увјећа Вучија Доњи Ораховац Клобук Крај Аранђелево Жупа Ластва Скочигрм Горњи Ораховац Жељево Орашје Зубци Турменти Тули Кремени До Пољице Чичево Веља Гора Буговина Згоњево Лапја Љекова Баонине Мрњићи Орашје Површ Бијоград Љубово Гомиљани Волујац Бихово Расовац Доње Ћићево Горње Ћићево Рапти Зубци Тодорићи Придворци Trebinje Арсланагића Мост Јазина Горње Гранчарево Дубочани Доње Гранчарево Доње Врбно Нецвијеће Горње Врбно Будоши Јасен Моско Бориловићи Врпоље Љубомир Требијови Брани До Орашје Попово Котези Струјићи Прхиње До Брова Пијавице Влашка Шћеница Љубомир Морче Домашево Биоци Бодироге Додановици Корлати Величани Дубљани Грмљани Драчево Седлари Пољице Попово Рапти Бобани Дрљењани Диклићи Мркоњићи Туље Турица Лушница Жаково Гојшина Грбићи Долови Врпоље Загора Загора Добромани Ждријеловићи Јасеница Луг Месари Подстрашивица Јањач Владушићи Власаче Шарани Ломачи Беговић Кула Турани Крајковићи Хум Арбанашка Крњевићи Ђедићи Церовац Кликовићи Гола Главица Дужи Дражин До Гркавци Главинићи Паројска Њива Никонтовићи Грбеши Бијелач Тврдош Ковачина Локвице Луг Цицина Кучићи Петровићи Старо Слано Јушићи Доња Кочела Горња Кочела Мионићи Десин Село Марић Међине Талежа Угарци Чварићи Подвори Укшићи Подосоје
Grad Prijedor
Приједор / Prijedor Горња Пухарска / Gornja Puharska Гомјеница / Gomjenica Горњи Орловци / Gornji Orlovci Доњи Орловци / Donji Orlovci Орловача / Orlovača Приједор II / Prijedor II Приједор центар / Prijedor centar Чиркин Поље / Čirkin Polje Брезичани / Brezičani Брезичани / Brezičani Чејреци / Čejreci Горња Драготиња / Gornja Dragotinja Доња Драготиња / Donja Dragotinja Трнопоље / Trnopolje Велико Паланчиште / Veliko Palančište Црна Долина / Crna Dolina Јутрогошта / Jutrogošta Горњи Јеловац / Gornji Jelovac Божићи / Božići Петрово / Petrovo Расавци / Rasavci Зецови / Zecovi Ljubija Љубија / Ljubija Југовци / Jugovci Љескаре / Ljeskare Горња Равска / Gornja Ravska Доњи Волар / Donji Volar Миска Глава / Miska Glava Šurkovac Љескаре и Калајево / Ljeskare i Kalajevo Раковчани / Rakovčani Ризвановићи / Rizvanovići Цикоте / Cikote Бишћани / Bišćani Хамбарине / Hambarine Чараково / Čarakovo Bistrica Омарска / Omarska Петров Гај / Petrov Gaj Ламовита / Lamovita Доња Љубија / Donja Ljubija Бусноби / Busnovi Градина / Gradina Марићка / Marićka Ракелићи / Rakelići Кевљани / Kevljani Ламовита / Lamovita Омарска / Omarska Козаруша / Kozaruša Камичани / Kamičani Козарац / Kozarac Горњи Петров Гај / Gornji Petrov Gaj Петров Гај / Petrov Gaj
Република Српска / Republika Srpska
Grad Banja Luka
Banja Luka
Дебељаци 0
Понир 0
Дракулић 0
Пријечани 0
Куљани 0
Залужани 0
Шарговац 0
Славичка 0
Борковићи 0
Бистрица 0
Чокори 0
Павловац 0
Прњавор Мали 0
Мотике 0
Радосавска 0
Веричи 0
Пискавица 0
Драгочај 0
Рамићи 0
Церици 0
Барловци 0
Пријаковци 0
Šimići 0
Поткозарје 0
Кола Доња 0
Голеши 0
Перван Доњи 0
Стратинска 0
Бронзани Мајдан 0
Суботица 0
Перван Горњи 0
Мелина 0
Обровац 0
Зеленци 0
Кмећани 0
Павићи 0
Вилуси 0
Радманићи 0
Шљиво 0
Добрња 0
Лусићи 0
Стричићи 0
Локвари 0
Дујаковци 0
Бочац 0
Агино Село 0
Крупа на Врбасу 0
Крмине 0
Кола 0
Рекавице 0
Љубачево 0
MZ Karanovac 0
Општина Бертковићи / Opština Berkovići
Хатељи 0
Струпићи 0
Берковићи 0
Сузина 0
Љути До 0
Трусина 0
Дабрица 0
Меча 0
Предоље 0
Хргуд 0
Шћепан Крст 0
Брштаник 0
Љубљеница 0
До 0
Битуња 0
Поплат 0
Жегуља 0
Бурмази 0
Баране 0
Ходово 0
Grad Bijeljina 449
Општина Билећа / Opština Bileća
Мириловићи 0
Жудојевци 0
Скроботно 0
Паник 0
Орах 0
Чепелица 0
Мируше 0
Торић 0
Влахиња 0
Делуша 0
Баљци 0
Шобадине 0
Звијерина 0
Дола 0
Длакоше 0
Врањска 0
Обло Брдо 0
Тодорићи 0
Крстаче 0
Засада 0
Милавићи 0
Кути 0
Присоје 0
Бијељани 0
Горњи Давидовићи 0
Дивин 0
Доњи Давидовићи 0
Риоца 0
Брестице 0
Корита 0
Хоџићи 0
Врбица 0
Голобрђе 0
Прераца 0
Трновица 0
Богдашићи 0
Боденик 0
Подосоје 0
Пријевор 0
Симијова 0
Кукричје 0
Фатница 0
Калац 0
Граница 0
Подгорје 0
Заушје 0
Бијела Рудина 0
Његановићи 0
Пађени 0
Ораховице 0
Нарат 0
Плана 0
Кривача 0
Селишта 0
Ђече 0
Качањ 0
Горња Мека Груда 0
Доња Мека Груда 0
Лађевићи 0
Мрежица 0
Билећа 0
Grad Gradiška
Орубица 0
Доња Долина 0
Вакуф 0
Сеферовци 0
Доњи Карајзовци 0
Петрово Село 0
Горњи Карајзовци 0
Кочићево 0
Трошељи 0
Ламинци Дубраве 0
Ламинци Јаружани 0
Ново Село 0
Гоња Долина 0
Мачковац 0
Бок Јанковац 0
Греда 0
Козинци 0
Gradiška 0
Ламинци Сређани 0
Ламинци Брезици 0
Брестовчина 0
Жеравица 0
Лисковац 0
Крушкик 0
Горња Липовача 0
Мокрице 0
Чикуле 0
Дубраве 0
Чатрња 0
Врбашка 0
Бистрица 0
Гашница 0
Орахова 0
Крајишник 0
Ровине 0
Нова Топола 0
Јабланица 0
Gornji Podgradci 0
Совјак 0
Милошево Брдо 0
Требовљани 0
Доњи Подградци 0
Козара 0
Грбавци 0
Мичије 0
Аџићи 0
Самарџије 0
Драгељи 0
Лужани 0
Цимироти 0
Буковац 0
Рогољи 0
Елезагићи 0
Кијевци 0
Церовљани 0
Берек 0
Челиновац 0
Трновац 0
Турјак 0
Шашкиновци 0
Горња Јурковица 0
Миљевићи 0
Средња Јурковица 0
Доња Јурковица 0
Јазовац 0
Романовци 0
Вилуси 0
Машићи 0
Opština Kostajnica
Kostajnica 0
Грдановац 0
Мракодол 0
Тавија 0
Петриња 0
Побрђани 0
Мраово Поље 0
Гумњани 0
Календери 0
Зовик 0
Подошка 0
Горња Слабиња 0
Opština Kozarska Dubica
Доња Градина 0
Чуклинац 0
Међеђа 0
Јошик 0
Драксенић 0
Клековци 0
Демировац 0
Kozarska Dubica 0
Парнице 0
Хаџибајир 0
Скључани 0
Фурде 0
Бјелајци 0
Котурови 0
Божићи 0
Кладин Јеловац 0
Горњоселци 0
Срефлије 0
Војскова 0
Гуњевци 0
Пуцари 0
Раковица 0
Сјеверовци 0
Бијаковац 0
Маглајци 0
Кошућа 0
Мљечаница 0
Вриоци 0
Верија 0
Новоселци 0
Оџинци 0
Влашковци 0
Агинци 0
Хајдеровци 0
Међувође 0
Челебинци 0
Јесење 0
Мразовци 0
Комленац 0
Суваја 0
Бабинац 0
Бачвани 0
Доња Слабиња 0
Шеварлије 0
Јохова 0
Крива Ријека 0
Стригова 0
Читлук 0
Диздарлије 0
Тукључани 0
Побрђани 0
Ушивац 0
Горња Градина 0
Мурати 0
Доња Јутрогошта 0
Кнежица 0
Доњи Јеловац 0
Мирковац 0
Брекиња 0
Велико Двориште 0
Мало Двориште 0
Opština Brod
Brod 0
Општина Нови Град / Opština Novi Grad
Челе 0
Доњи Агићи 0
Горњи Агићи 0
Јоховица 0
Мала Новска Рујишка 0
Грабашница 0
Ахметовци 0
Opština Šamac
Lugovi 0
Njegoševo 0
Kornica 0
Srednja Slatina 0
Gajevi (RS) 0
Kruškovo Polje 0
Gornji Hasić 0
Škarić 0
Pisari 0
Šamac 0
Opština Čajniče 17
Opština Čelinac 146
Grad Derventa 200
Grad Doboj 189
Општина Доњи Жабар / Opština Donji Žabar
Jenjić (RS) 0
Доњи Жабар / Donji Žabar 0
Lepnica (RS) 0
Лончари / Lončari 0
Oštra Luka (RS) 0
Čović Polje (RS) 0
Општина Источни Дрвар / Opština Istočni Drvar 5
Општина Источни Мостар / Opština Istočni Mostar
Зијемље / Zijemlje 0
Камена / Kamena 0
Кокорина / Kokorina 0
Opština Gacko
Заградци 0
Кључ 0
Вратковићи 0
Стари Дулићи 0
Казанци 0
Нови Дулићи 0
Данићи 0
Пржине 0
Степен 0
Церница 0
Столац 0
Мекавци 0
Браниловићи 0
Ходинићи 0
Међуљићи 0
Кула 0
Друговићи 0
Башићи 0
Муховићи 0
Гацко 0
Грачаница 0
Срђевићи 0
Меданићи 0
Луковице 0
Рудо Поље 0
Вишњево 0
Горња Бодежишта 0
Содери 0
Стамбелићи 0
Игри 0
Придворица 0
Мједеник 0
Силвија 0
Мелечићи 0
Лончари 0
Пода 0
Љесков Дуб 0
Градина 0
Брајићевићи 0
Фојница 0
Надинићи 0
Дубљевићи 0
Доња Бодежишта 0
Равни 0
Домрке 0
Кокорина 0
Југовићи 0
Шиповица 0
Шумићи 0
Јабука 0
Краварево 0
Дражљево 0
Платице 0
Жањевица 0
Улиње 0
Берушица 0
Јасеник 0
Автовац 0
Михољаче 0
Липник 0
Самобор 0
Гарева 0
Добрељи 0
Зуровићи 0
Мрђеновићи 0
Бахори 0
Врба 0
Лука 0
Изгори 0
Чемерно 0
Драмешина 0
Opština Han Pijesak 19
Општина Језеро / Opština Jezero 13
Opština Kalinovik
Језеро 0
Села 0
Обрња 0
Улог 0
Трешњевица 0
Сусјечно 0
Бак 0
Љусићи 0
Недавић 0
Порија 0
Обади 0
Тухобић 0
Пресједовац 0
Плочник 0
Крушчица 0
Тмуше 0
Стране 0
Ковачићи 0
Јабланићи 0
Клиња 0
Церова 0
Мекоча 0
Растовац 0
Томишља 0
Плачикус 0
Трновица 0
Дубрава 0
Обаљ 0
Јелашца 0
Борија 0
Граисељићи 0
Сочани 0
Кутине 0
Дагањ 0
Бојићи 0
Буквица 0
Голубићи 0
Мјеховина 0
Градина 0
Калиновик 0
Јажићи 0
Виховићи 0
Шивољи 0
Мосоровићи 0
Влахоље 0
Божановићи 0
Кута 0
Хрељићи 0
Врховина 0
Гвозно 0
Крбљине 0
Сијерча 0
Мушићи 0
Бољановићи 0
Добро Поље 0
Осија 0
Вујиновићи 0
Руђице 0
Варош 0
Колаковићи 0
Поповићи 0
Варизи 0
Унуковићи 0
Opština Kotor Varoš 56
Општина Крупа на уни / Opština Krupa na Uni 10
Општина Купрес (РС) / Opština Kupres (RS) 2
Opština Laktaši 137
Општина Љубиње / Opština Ljubinje
Влаховићи 0
Кртиње 0
Жрвањ 0
Ивица 0
Убоско 0
Капавица 0
Жабица 0
Крушевица 0
Ранковци 0
Градац 0
Грабље 0
Крајпоље 0
Дубочица 0
Љубиње 0
Поцрње 0
Глеђевци 0
Вођени 0
Обзир 0
Пустипуси 0
Мишљен 0
Банчићи 0
Opština Lopare 86
Opština Milići 65
Opština Modriča 115
Општина Мркоњић Град / Opština Mrkonjić Grad 144
Општина Невесиње / Opština Nevesinje
Заборани 0
Драмишево 0
Сељани 0
Лука 0
Крушевљани 0
Боровчићи 0
Прковићи 0
Лакат 0
Хрушта 0
Кљуна 0
Пресјека 0
Ковачићи 0
Придворци 0
Сопиља 0
Хумчани 0
Доња Бијења 0
Горња Бијења 0
Бојишта 0
Невесиње 0
Жуберин 0
Јасена 0
Постољани 0
Крекови 0
Batkovići 0
Миљевац 0
Žiljevo 0
Kifino Selo 0
Plužine 0
Гај 0
Bratač 0
Rilja 0
Zalom 0
Шипачно 0
Подграђе 0
Грабовица 0
Слато 0
Доњи Лукавац 0
Горњи Лукавац 0
Југовићи 0
Горњи Дрежањ 0
Рогаче 0
Кљен 0
Бежђеђе 0
Студенци 0
Трусина 0
Доњи Дрежањ 0
Будисавље 0
Залужје 0
Оџак 0
Раст 0
Зови 0
Биоград 0
Удрежње 0
Шеховина 0
Opština Novo Goražde 16
Opština Osmaci 3
Општина Оштра Лука / Opština Oštra Luka 11
Opština Pelagićevo 11
Општина Петровац / Opština Petrovac 1
Општина Петрово / Opština Petrovo 12
Opština Prnjavor 181
Opština Ribnik 29
Opština Rogatica 106
Opština Rudo 52
Opština Šekovići 26
Општина Шипово / Opština Šipovo 12
Opština Kneževo 22
Opština Srbac
Bajinci 0
Bardača 0
Brezovljani 0
Brusnik 0
Crnaja 0
Ćukali 0
Donja Repenica 0
Donji Kladari 0
Donji Srđevići 0
Dugo Polje 0
Gaj 0
Glamočani 0
Gornja Lepenica 0
Gornji Srđevići 0
Gornji Kladari 0
Ilićani 0
Inađol 0
Kaoci 0
Kobaš 0
Korovi 0
Kukulje 0
Lilić 0
Nova Ves 0
Novi Martinac 0
Nožičko 0
Povelič 0
Rakovac 0
Razboj Ljevčanski 0
Prijebljezi 0
Razboj Župski 0
Resavac 0
Seferovci 0
Selište 0
Sitneši 0
Sitneši Mali 0
Srbac 0
Srbac Selo 0
Stari Martinac 0
Vlaknica 0
Opština Srebrenica 26
Opština Teslić 265
Град Требиње / Grad Trebinje
Подштировник 0
Убла 0
Граб 0
Богојевић Село 0
Коњско 0
Ограде 0
Куња Главица 0
Увјећа 0
Вучија 0
Доњи Ораховац 0
Клобук 0
Крај 0
Аранђелево 0
Жупа 0
Ластва 0
Скочигрм 0
Горњи Ораховац 0
Жељево 0
Орашје Зубци 0
Турменти 0
Тули 0
Кремени До 0
Пољице Чичево 0
Веља Гора 0
Буговина 0
Згоњево 0
Лапја 0
Љекова 0
Баонине 0
Мрњићи 0
Орашје Површ 0
Бијоград 0
Љубово 0
Гомиљани 0
Волујац 0
Бихово 0
Расовац 0
Доње Ћићево 0
Горње Ћићево 0
Рапти Зубци 0
Тодорићи 0
Придворци 0
Trebinje 0
Арсланагића Мост 0
Јазина 0
Горње Гранчарево 0
Дубочани 0
Доње Гранчарево 0
Доње Врбно 0
Нецвијеће 0
Горње Врбно 0
Будоши 0
Јасен 0
Моско 0
Бориловићи 0
Врпоље Љубомир 0
Требијови 0
Брани До 0
Орашје Попово 0
Котези 0
Струјићи 0
Прхиње 0
До 0
Брова 0
Пијавице 0
Влашка 0
Шћеница Љубомир 0
Морче 0
Домашево 0
Биоци 0
Бодироге 0
Додановици 0
Корлати 0
Величани 0
Дубљани 0
Грмљани 0
Драчево 0
Седлари 0
Пољице Попово 0
Рапти Бобани 0
Дрљењани 0
Диклићи 0
Мркоњићи 0
Туље 0
Турица 0
Лушница 0
Жаково 0
Гојшина 0
Грбићи 0
Долови 0
Врпоље Загора 0
Загора 0
Добромани 0
Ждријеловићи 0
Јасеница Луг 0
Месари 0
Подстрашивица 0
Јањач 0
Владушићи 0
Власаче 0
Шарани 0
Ломачи 0
Беговић Кула 0
Турани 0
Крајковићи 0
Хум 0
Арбанашка 0
Крњевићи 0
Ђедићи 0
Церовац 0
Кликовићи 0
Гола Главица 0
Дужи 0
Дражин До 0
Гркавци 0
Главинићи 0
Паројска Њива 0
Никонтовићи 0
Грбеши 0
Бијелач 0
Тврдош 0
Ковачина 0
Локвице 0
Луг 0
Цицина 0
Кучићи 0
Петровићи 0
Старо Слано 0
Јушићи 0
Доња Кочела 0
Горња Кочела 0
Мионићи 0
Десин Село 0
Марић Међине 0
Талежа 0
Угарци 0
Чварићи 0
Подвори 0
Укшићи 0
Подосоје 0
Opština Ugljevik 183
Opština Višegrad 116
Opština Vlasenica 94
Grad Zvornik 76
Opština Bratunac 23
Opština Vukosavlje
Ada (RS) 0
Gnionica 0
Jakeš 0
Jezero 0
Jošavica 0
Modrički Lug 0
Novo Selo (RS) 0
Pećnik 0
Potočani (RS) 0
Srnava 0
Vrbovac (RS) 0
Vukosavlje 0
Град Источно Сарајево / Grad Istočno Sarajevo
Општина Источна Илиџа / Opština Istočna Ilidža
Општина Источно Ново Сарајево / Opština Istočno Novo Sarajevo
Општина Источни Стари Град / Opština Istočni Stari Grad
Opština Foča (RS)
Општина Пале (РС) / Opština Pale (RS) 0
Opština Sokolac 0
Општина Трново (РС) / Opština Trnovo (RS)
Grad Prijedor
Приједор / Prijedor 0
Горња Пухарска / Gornja Puharska 0
Гомјеница / Gomjenica
Горњи Орловци / Gornji Orlovci
Доњи Орловци / Donji Orlovci
Орловача / Orlovača
Приједор II / Prijedor II 0
Приједор центар / Prijedor centar 0
Чиркин Поље / Čirkin Polje
Брезичани / Brezičani 0
Брезичани / Brezičani 0
Чејреци / Čejreci
Горња Драготиња / Gornja Dragotinja
Доња Драготиња / Donja Dragotinja
Трнопоље / Trnopolje
Велико Паланчиште / Veliko Palančište 0
Црна Долина / Crna Dolina 0
Јутрогошта / Jutrogošta
Горњи Јеловац / Gornji Jelovac
Божићи / Božići
Петрово / Petrovo
Расавци / Rasavci
Зецови / Zecovi
Ljubija
Љубија / Ljubija 0
Југовци / Jugovci 0
Љескаре / Ljeskare 0
Горња Равска / Gornja Ravska
Доњи Волар / Donji Volar
Миска Глава / Miska Glava
Šurkovac
Љескаре и Калајево / Ljeskare i Kalajevo
Раковчани / Rakovčani
Ризвановићи / Rizvanovići
Цикоте / Cikote
Бишћани / Bišćani
Хамбарине / Hambarine
Чараково / Čarakovo
Bistrica 0
Омарска / Omarska 0
Петров Гај / Petrov Gaj 0
Ламовита / Lamovita 0
Доња Љубија / Donja Ljubija 0
Бусноби / Busnovi
Градина / Gradina
Марићка / Marićka
Ракелићи / Rakelići
Кевљани / Kevljani
Ламовита / Lamovita 0
Омарска / Omarska
Козаруша / Kozaruša
Камичани / Kamičani
Козарац / Kozarac
Горњи Петров Гај / Gornji Petrov Gaj 0
Петров Гај / Petrov Gaj 0
Opština Stanari 12