Mukim Burong Pingai Ayer

Mukim Burong Pingai Ayer
Kampong Pekan Lama 2
Kampong Pengiran Setia Negara 1
Kampong Pandai Besi B 2
Kampong Pandai Besi A 1
Kampong Sungai Pandan B 1
Kampong Sungai Pandan A 2
Kampong Lurong Dalam 2
Kampong Burong Pingai Ayer 3