Brunei

Brunei
Belait 1022
Brunei-Muara
Kampong Kiulap 49
Kampong Kiarong 122
Mukim Burong Pingai Ayer 0
Mukim Peramu 8
Mukim Saba 8
Mukim Sungai Kebun 3
Mukim Tamoi 1
Pasai 38
Bebatik 24
Mulaut 116
Kilanas 139
Sengkurong B 22
Tanjong Bunut 53
Bengkurong 108
Bunut Perpindahan 27
Bunut 56
Madewa 24
Tasek Meradun 12
Kampong Mata-Mata 129
STKRJ Mata-Mata Kawasan 2 23
STKRJ Mata-Mata Kawasan 3 22
STKRJ Mata-Mata Kawasan 1 22
Kg. Perpindahan Mata-Mata 23
Tutong
Kampong Penabai 12
Kampong Kuala Tutong 1
Kampong Danau 1
Kampong Keramut 0
Kampong Keriam 42
Kampong Luagan Dudok 20
Kampong Bukit Panggal 1
Kampong Telisai 17
Kampong Sengkarai 44
Kampong Panchor Dulit 10
Kampong Panchor Papan 7
Kampong Penanjong 2