Belait

Belait
Mukim Kuala Belait
Kuala Belait
Kampong Mumong B 0
Kampong Sungai Teraban 0
Kampong Sungai Melilit 0
Kampong Mumong 0
Mukim Seria
Anduki 0
Kampong Sungai Bera 0
Perumahan Negara Lorong Tengah 0
Kampong Lorong Tiga Selatan 0
Seria
Panaga 0
Badas 0
Mukim Liang
Kampong Lilas 0
Kampong Tunggulian 0
Kampong Sungai Liang 0
Kampong Perumpong 0
Kampong Sungai Gana 0
Kampong Keluyoh 0
Kampong Agis-Agis 0
Kampong Sungai Lalit 0
Kampong Sungai Kang 0
Kampong Sungai Kuru 0
Kampong Lumut Tersusun 0
Kampong Sungai Bakong 0
Kampong Lumut 0
Kampong Sungai Taring 0
Kampong Sungai Tali 0
Perkhemahan Lumut 0
STKRJ Lumut 0
Perumahan Negara Lumut Kawasan 1 0
Perumahan Negara Lumut Kawasan 2 0
Kampong Lumut II 0
Kampong Lumut I 0
Perumahan Negara Lumut 0