Belait

Belait
Mukim Kuala Belait
Kuala Belait
Kampong Mumong B 57
Kampong Sungai Teraban 6
Kampong Sungai Melilit 1
Kampong Mumong 167
Mukim Seria
Anduki 4
Kampong Sungai Bera 36
Perumahan Negara Lorong Tengah 10
Kampong Lorong Tiga Selatan 14
Seria
Panaga 136
Badas 1
Mukim Liang
Kampong Lilas 3
Kampong Tunggulian 15
Kampong Sungai Liang 16
Kampong Perumpong 9
Kampong Sungai Gana 3
Kampong Keluyoh 2
Kampong Agis-Agis 3
Kampong Sungai Lalit 2
Kampong Sungai Kang 3
Kampong Sungai Kuru 2
Kampong Lumut Tersusun 30
Kampong Sungai Bakong 48
Kampong Lumut 140
Kampong Sungai Taring 28
Kampong Sungai Tali 34
Perkhemahan Lumut 1
STKRJ Lumut 1
Perumahan Negara Lumut Kawasan 1 23
Perumahan Negara Lumut Kawasan 2 44
Kampong Lumut II 62
Kampong Lumut I 84
Perumahan Negara Lumut 66