Mukim Pangkalan Batu

Mukim Pangkalan Batu

Imang
Mukim Pangkalan Batu
Bebatik 42
Junjongan 67
Masin 91
Parit 45
Pangkalan Batu 24
Batu Ampar 17
Limau Manis 26
Kuala Lurah 23
Batang Perhentian 6
Wasan 16
Bebuloh 7
Imang 0
Panchor Murai 18
Batong 44