Nyamashishi

Nyamashishi in Kigamba.

Nyamashishi

waterway
stream