Cartogiraffe.com

Rubirizi

Rubirizi ni hopitali muri Cibitoke.

Namba y'umutuku w'aho iyo kuri ijambo ry'ikirundi. Rubirizi

Ikibanza
"Umuryango"