Ribeira do Achada

Ribeira do Achada in Mosteiros.

Ribeira do Achada

waterway
stream