Ribeira Margueta

Ribeira Margueta in Mosteiros.

Ribeira Margueta

waterway
stream