Opština Bar

Opština Bar

Besa Brijege Dedići Donja Briska Donja Poda Đuravci Gornja Briska Gornja Poda Grdovići Gurza Karanikići Krnjice Livari Lukići Mačuge Madguž Marstijepovići
Opština Bar
Bar
Ilino 0
Žukotrlica 0
Makedonsko naselje 0
Sokolana 0
Topolica 0
Dobra Voda
Nišice 0
Dobra Voda-dio 0
Arbnež 2
Bartula 2
Besa 0
Bjeliši 17
Bobovište 8
Boljevići 10
Braćeni 2
Brca 8
Brijege 0
Bukovik 1
Burtaiši
Ahmetov Brijeg 0
Donji Marovići 0
Gornji Bjeliši 0
Popovići 0
Rena 0
Ronkula 0
Ckla 3
Čeluga
Donja Čeluga 0
Gornja Čeluga 0
Čanj 34
Dabezići 5
Dedići 0
Donja Briska 0
Donji Brčeli 3
Donja Poda 0
Donji Murići 6
Dračevica 3
Dupilo 2
Đinđinovići
Rutke 0
Đuravci 0
Đurmani 3
Gluhi Do 8
Godinje 2
Gornja Briska 0
Gornji Brčeli 1
Gornja Poda 0
Gornji Murići 1
Grdovići 0
Gurza 0
Karanikići 0
Komarno 2
Koštanjica 1
Krnjice 0
Kruševica 4
Kunje
Bušat 0
Komina 0
Kunje-dio 0
Limljani 9
Livari 0
Lukići 0
Mačuge 0
Mala Gorana 1
Mali Mikulići 2
Madguž 0
Mali Ostros 11
Marstijepovići 0
Martići 13
Miljevci
Pobrđe 0
Mišići 4
Menke 1
Orahovo 1
Ovtočići 1
Papani 2
Pečurice
Bištine 0
Dubrava 0
Pečurice-dio 0
Pelinkovići 1
Piničići 1
Polje
Murvice 0
Kapljeva 0
Polje-dio 0
Seoca 2
Sotonići 5
Sozina 1
Stari Bar
Baukovo 0
Belveder 0
Brbot 0
Gornja Rena 0
Gretva 0
Podgrad 0
Stari Bar-dio 0
Sustaš
Mandarići 0
Podsustaš 0
Sustaš-dio 0
Sutomore
Haj Nehaj 0
Mirošica 2 0
Mirošica 1 0
Ratac 0
Staro Sutomore 0
Zelen 0
Šušanj
Glavanovići 0
Gromanići 0
Paladini 0
Vitići 0
Zeleni pojas 0
Perajkovići 0
Peranovići 0
Šušanj-dio 0
Tejani 2
Tomba
Donja Tomba 0
Gornja Tomba 0
Tomići 2
Popratnica 1
Trnovo 1
Tuđemili 3
Turčini 2
Utrg 2
Velembusi
Biskupada 0
Gornji Marovići 0
Veliki Mikulići 9
Veliki Ostros 4
Velja Gorana 2
Velje Selo 5
Virpazar 10
Zagrađe
Bjelila 0
Zaljevo
Donje Zaljevo 0
Gornje Zaljevo 0
Zankovići
Gorelac 0
Zgrade 5
Zupci 14