Cartogiraffe.com

Lajeve strane

Lajeve strane je livadsko područje u Opština Petnjica.

Šifra za prikaz lokacije na karti Lajeve strane

Korišćenje zemljišta
meadow