Cartogiraffe.com

Pločnik

Pločnik je livadsko područje u Opština Petnjica.

Šifra za prikaz lokacije na karti Pločnik

Korišćenje zemljišta
meadow