Opština Zeta

Opština Zeta
Balabani 0
Berislavci 3
Bijelo Polje 2
Bistrice 3
Botun 3
Golubovci 9
Goričani 3
Gostilj 1
Kurilo 1
Ljajkovići 1
Mahala 4
Mataguži 3
Mitrovići 2
Mojanovići 2
Ponari 2
Srpska 5
Šušunja 0
Vranjina 14
Vukovci 3