Narva-Jõesuu linn

Narva-Jõesuu linn
Hiiemetsa küla 3
Auvere küla 12
Pimestiku küla 2
Arumäe küla 4
Kudruküla 9
Puhkova küla 3
Soldina küla 10
Hundinurga küla 9
Narva-Jõesuu linn 65
Vaivara küla 12
Vodava küla 3
Sõtke küla 12
Sinimäe alevik 15
Meriküla 1
Udria küla 2
Mustanina küla 8
Laagna küla 5
Peeterristi küla 6
Viivikonna küla 5
Perjatsi küla 3
Olgina alevik 19
Tõrvajõe küla 21
Sirgala küla 5
x