Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vald
Liivaküla 5
Väike-Tammiku küla 0
Tammiku küla 1
Koonu küla 1
Simuna alevik 17
Müüriku küla 1
Nadalama küla 1
Kitsemetsa küla 0
Piibe küla 2
Äntu küla 11
Väike-Maarja alevik 45
Varangu küla 3
Olju küla 1
Määri küla 0
Pudivere küla 1
Nõmme küla 5
Lasinurme küla 0
Lahu küla 1
Orguse küla 0
Kärsa küla 2
Kadiküla 1
Rastla küla 0
Koila küla 0
Jäätma küla 1
Salla küla 2
Pandivere küla 1
Avispea küla 1
Raigu küla 1
Käru küla 2
Mõisamaa küla 1
Kõpsta küla 0
Kamariku küla 1
Kurtna küla 0
Räitsvere küla 1
Ao küla 3
Lammasküla 3
Kaavere küla 1
Ebavere küla 14
Avanduse küla 0
Rakke alevik 34
Vao küla 10
Hirla küla 1
Suure-Rakke küla 3
Triigi küla 4
Liigvalla küla 3
Emumäe küla 1
Sootaguse küla 0
Vorsti küla 0
Imukvere küla 2
Uuemõisa küla 0
Väike-Rakke küla 0
Kellamäe küla 0
Nõmmküla 1
Villakvere küla 0
Pikevere küla 2
Kiltsi alevik 17
Mäiste küla 0
Koluvere küla 3
Edru küla 2
Aavere küla 1
Padaküla 1
x