Vinni vald

Vinni vald

Nõmmise küla Kõrma küla Nurmetu küla Puka küla Sirevere küla Vassivere küla Soonuka küla Ilistvere küla Lähtse küla Sae küla Alavere küla
Vinni vald
Nõmmise küla 0
Tudu alevik 24
Kõrma küla 0
Aruküla 1
Sootaguse küla 1
Roela alevik 25
Viru-Kabala küla 3
Viru-Jaagupi alevik 21
Rasivere küla 2
Vetiku küla 6
Aruvälja küla 4
Võhu küla 2
Aravuse küla 3
Männikvälja küla 2
Luusika küla 1
Allika küla 1
Lavi küla 2
Kadila küla 4
Salutaguse küla 2
Obja küla 1
Rahkla küla 1
Suigu küla 4
Vinni alevik 31
Saara küla 1
Palasi küla 3
Nurmetu küla 0
Mõdriku küla 9
Anguse küla 1
Kaukvere küla 3
Mäetaguse küla 1
Muuga küla 7
Nurkse küla 2
Pajusti alevik 22
Puka küla 0
Uljaste küla 2
Moora küla 1
Lepiku küla 1
Paasvere küla 3
Padu küla 1
Inju küla 2
Kellavere küla 1
Kaasiksaare küla 2
Kannastiku küla 3
Rohu küla 1
Alekvere küla 2
Ristiküla 1
Kehala küla 6
Mõedaka küla 3
Piira küla 25
Sirevere küla 0
Vassivere küla 0
Vana-Vinni küla 5
Miila küla 1
Veadla küla 1
Soonuka küla 0
Ilistvere küla 0
Kakumäe küla 4
Rajaküla 1
Arukse küla 2
Rünga küla 1
Lähtse küla 0
Karkuse küla 1
Tammiku küla 1
Kantküla 4
Kulina küla 1
Küti küla 6
Koeravere küla 1
Aasuvälja küla 2
Laekvere alevik 11
Sae küla 0
Voore küla 1
Põlula küla 1
Ulvi küla 1
Alavere küla 0
Venevere küla 1
Aarla küla 2