Räpina vald

Räpina vald

Kunksilla küla Laho küla Jõevaara küla
Räpina vald
Köstrimäe küla 3
Timo küla 6
Koolmajärve küla 3
Aravu küla 2
Naha küla 4
Pahtpää küla 1
Viluste küla 4
Võuküla 4
Parapalu küla 5
Nohipalo küla 14
Viira küla 9
Kikka küla 3
Kassilaane küla 4
Verioramõisa küla 5
Leevi küla 17
Sillapää küla 4
Räpina linn 56
Kunksilla küla 0
Tooste küla 11
Väike-Veerksu küla 2
Linte küla 5
Pääsna küla 2
Kullamäe küla 1
Meerapalu küla 6
Haavametsa küla 4
Toolamaa küla 2
Saareküla 6
Mägiotsa küla 6
Võiardi küla 4
Nulga küla 2
Kirmsi küla 3
Leevaku küla 8
Jõeveere küla 2
Veriora alevik 14
Võõpsu alevik 15
Koolma küla 1
Sikakurmu küla 1
Männisalu küla 1
Raigla küla 5
Raadama küla 5
Kõnnu küla 3
Ristipalo küla 7
Mehikoorma alevik 19
Ruusa küla 7
Soohara küla 3
Meelva küla 2
Lihtensteini küla 2
Himmiste küla 7
Laho küla 0
Süvahavva küla 22
Sarvemäe küla 3
Haavapää küla 3
Vändra küla 1
Tsirksi küla 2
Võika küla 2
Suure-Veerksu küla 5
Jõevaara küla 0
Meeksi küla 11
Rahumäe küla 4
Vinso küla 4
Sülgoja küla 1
Jõepera küla 8
Mõtsavaara küla 1
Jaanikeste küla 3
Vareste küla 13
Pindi küla 3
Pedaspää küla 1