Räpina vald

Räpina vald
Köstrimäe küla 2
Timo küla 5
Koolmajärve küla 2
Aravu küla 1
Naha küla 3
Pahtpää küla 1
Viluste küla 4
Võuküla 3
Parapalu küla 3
Nohipalo küla 11
Viira küla 5
Kikka küla 1
Kassilaane küla 2
Verioramõisa küla 1
Leevi küla 13
Sillapää küla 1
Räpina linn 55
Kunksilla küla 0
Väike-Veerksu küla 1
Linte küla 3
Pääsna küla 0
Kullamäe küla 0
Meerapalu küla 3
Haavametsa küla 2
Toolamaa küla 0
Saareküla 2
Mägiotsa küla 2
Võiardi küla 2
Nulga küla 2
Kirmsi küla 2
Leevaku küla 5
Jõeveere küla 2
Veriora alevik 13
Võõpsu alevik 12
Koolma küla 1
Sikakurmu küla 1
Männisalu küla 0
Raigla küla 2
Raadama küla 5
Kõnnu küla 1
Ristipalo küla 5
Mehikoorma alevik 18
Ruusa küla 4
Soohara küla 0
Meelva küla 1
Lihtensteini küla 0
Himmiste küla 6
Laho küla 0
Süvahavva küla 11
Sarvemäe küla 0
Haavapää küla 1
Tsirksi küla 0
Võika küla 2
Suure-Veerksu küla 3
Jõevaara küla 0
Meeksi küla 6
Rahumäe küla 2
Vinso küla 2
Sülgoja küla 0
Jõepera küla 6
Mõtsavaara küla 1
Jaanikeste küla 1
Vareste küla 6
Pindi küla 2
x