Tartu linn

Tartu linn

Tartu linn
Kardla küla 4
Haage küla 16
Tüki küla 12
Pihva küla 16
Märja alevik 9
Rõhu küla 17
Kandiküla 14
Ilmatsalu alevik 8
Ilmatsalu küla 4
Rahinge küla 33
Vorbuse küla 16
Tähtvere küla 12
Tartu linn 747