Tartu linn

Tartu linn
Kardla küla 4
Haage küla 16
Tüki küla 12
Pihva küla 16
Märja alevik 9
Rõhu küla 16
Kandiküla 15
Ilmatsalu alevik 6
Ilmatsalu küla 5
Rahinge küla 35
Vorbuse küla 17
Tähtvere küla 13
Tartu linn 716
x