Cartogiraffe.com

Võru maakond

Kaaluge kaardi Võru maakond. Eesti.

PIN kaardi asukoha kuvamiseks Võru maakond

Võru vald
Vana-Nursi küla Korgõmõisa küla Tuderna küla Kliima küla Tamme küla Tiri küla Hinsa küla Praakmani küla Madi küla Tsolgo küla Haava-Tsäpsi küla Kääpa küla Noodasküla Sika küla Puutli küla Kõrgessaare küla Meegomäe küla Raadi küla Raiste küla Heeska küla Mõksi küla Loosi küla Kaagu küla Punakülä küla Vastseliina alevik Juraski küla Mutsu küla Majala küla Kasaritsa küla Järvere küla Haava küla Vana-Vastseliina küla Soena küla Käpa küla Perametsa küla Räpo küla Illi küla Väiso küla Kakusuu küla Kaku küla Meeliku küla Kornitsa küla Lakovitsa küla Tsolli küla Lompka küla Paidra küla Riihora küla Vatsa küla Sooküla Paloveere küla Ortuma küla Indra küla Linnamäe küla Suuremetsa küla Tammsaare küla Kolepi küla Hutita küla Holsta küla Vana-Saaluse küla Puusepa küla Saaremaa küla Pässä küla Vivva küla Hargi küla Kirumpää küla Vagula küla Alakülä küla Kahkva küla Möldri küla Voki-Tamme küla Pindi küla Umbsaare küla Tagaküla Loosu küla Rummi küla Listaku küla Navi küla Tabina küla Andsumäe küla Palometsa küla Tohkri küla Voki küla Verijärve küla Villa küla Marga küla Savioja küla Kärnamäe küla Kurenurme küla Orava küla Hänike küla Heinasoo küla Raudsepa küla Mustja küla Pikasilla küla Tootsi küla Kärgula küla Kapera küla Kahro küla Kündja küla Sutte küla Nooska küla Mäessaare küla Kõliküla Pritsi küla Mõrgi küla Tellaste küla Saarde küla Liiva küla Võrumõisa küla Madala küla Mäe-Kõoküla Kõo küla Rõssa küla Rebasmäe küla Puiga küla Varese küla Käätso küla Keema küla Hannuste küla Pulli küla Luuska küla Kannu küla Lasva küla Tallikeste küla Pikakannu küla Husari küla Kerepäälse küla Viitka küla Juba küla Roosisaare küla Rauskapalu küla Mäekülä küla Soe küla Pääväkese küla Horma küla Jeedasküla Mõisamäe küla Võrusoo küla Päka küla Lindora küla Leiso küla Kirikumäe küla Haamaste küla Väimela alevik Osula küla Kamnitsa küla Kõvera küla Piusa küla Võlsi küla Udsali küla Plessi küla Hellekunnu küla Hanikase küla Vaarkali küla Nõnova küla Haidaku küla Sõmerpalu alevik Kusma küla Oro küla Sõmerpalu küla Külaoru küla Pari küla Koloreino küla Pille küla Kühmamäe küla Otsa küla Lauga küla Kõrve küla Oleski küla Tüütsmäe küla Parksepa alevik Lapi küla Lehemetsa küla Sulbi küla Hinniala küla Lilli-Anne küla Liinamäe küla Lepassaare küla Halla küla Rusima küla Mustassaare küla Kose alevik Peraküla Alapõdra küla Kõivsaare küla Luhte küla Jantra küla Kanariku küla
Rõuge vald
Muduri küla Pressi küla Kangsti küla Märdimiku küla Kimalasõ küla Tindi küla Kurvitsa küla Misso alevik Vastse-Roosa küla Kaldemäe küla Järvepalu küla Hino küla Piipsemäe küla Kokõjüri küla Hintsiko küla Ruusmäe küla Rusa küla Vana-Roosa küla Saagrimäe küla Sormuli küla Kärinä küla Kirbu küla Rebäsemõisa küla Pähni küla Kavõldi küla Kokõ küla Paeboja küla Rammuka küla Pedejä küla Pupli küla Haabsilla küla Missokülä küla Ahitsa küla Peedo küla Viitina küla Miilimäe küla Kõomäe küla Puspuri küla Kiviora küla Laisi küla Laitsna-Hurda küla Väiku-Ruuga küla Tsilgutaja küla Möldri küla Kiidi küla Ritsiko küla Sapi küla Hämkoti küla Paaburissa küla Sikalaanõ küla Matsi küla Posti küla Mäe-Lüütsepä küla Siksälä küla Peebu küla Kuiandi küla Kaaratautsa küla Parmu küla Tsiiruli küla Kääraku küla Sänna küla Palanumäe küla Utessuu küla Külma küla Simmuli küla Preeksa küla Põnni küla Liguri küla Vaarkali küla Mõniste küla Mikita küla Palli küla Lauri küla Raudsepä küla Handimiku küla Hallimäe küla Metstaga küla Uue-Saaluse küla Karisöödi küla Tsiamäe küla Rõuge-Matsi küla Parmupalu küla Vaalimäe küla Soekõrdsi küla Liivakupalu küla Sika küla Horoski küla Kuuda küla Pulli küla Jaanipeebu küla Kahrila-Mustahamba küla Rebäse küla Mauri küla Laossaarõ küla Tallima küla Koemetsa küla Möldre küla Taudsa küla Sandisuu küla Karaski küla Käänu küla Kurõ küla Punsa küla Heibri küla Ala-Palo küla Loogamäe küla Mäe-Suhka küla Ruuksu küla Pundi küla Sadramõtsa küla Vungi küla Horosuu küla Kaluka küla Mutemetsa küla Naapka küla Kurgjärve küla Savioja küla Saarlasõ küla Viliksaarõ küla Tsutsu küla Vodi küla Heedu küla Hansi küla Vanamõisa küla Mahtja küla Toodsi küla Pältre küla Plaksi küla Rasva küla Misso-Saika küla Tsolli küla Tilgu küla Jaanimäe küla Pausakunnu küla Kokõmäe küla Hurda küla Palujüri küla Kahru küla Kadõni küla Vakari küla Villike küla Hanija küla Suurõsuu küla Vadsa küla Leoski küla Saru küla Ristemäe küla Pugõstu küla Saluora küla Listaku küla Põdramõtsa küla Käbli küla Mäe-Palo küla Vastsekivi küla Savioru küla Hürsi küla Holdi küla Raudsepa küla Resto küla Soemõisa küla Hulaku küla Savimäe küla Karba küla Suurõ-Ruuga küla Kergatsi küla Tagakolga küla Ala-Tilga küla Hapsu küla Märdi küla Korgõssaarõ küla Villa küla Tiidu küla Raagi küla Tõnkova küla Vihkla küla Härämäe küla Kogrõ küla Kaloga küla Soomõoru küla Nilbõ küla Hinu küla Murati küla Tummelka küla Mäe-Tilga küla Purka küla Laurimäe küla Pärlijõe küla Vänni küla Simula küla Singa küla Vorstimäe küla Luutsniku küla Sakurgi küla Andsumäe küla Trolla küla Kuutsi küla Põru küla Püssä küla Järvekülä küla Kuklasõ küla Plaani küla Ala-Suhka küla Saki küla Lükkä küla Tialasõ küla Kõrgepalu küla Tika küla Saika küla Kriguli küla Petrakuudi küla Muhkamõtsa küla Riitsilla küla Murdõmäe küla Kolga küla Mustahamba küla Augli küla Lutika küla Tiitsa küla Jugu küla Horsa küla Nursi küla Nogu küla Muna küla Soodi küla Rõuge alevik Hotõmäe küla Kaku küla Kilomani küla Tuuka küla Ihatsi küla Mallika küla Lillimõisa küla Roobi küla Haki küla Kähri küla Põdra küla Kängsepä küla Hürova küla Kaugu küla Kaubi küla Sarise küla Tüütsi küla Kuura küla Paganamaa küla Tursa küla Lüütsepa küla Haavistu küla Sandi küla Haanja küla Mõõlu küla Tsirgupalu küla Viru küla Meelaku küla Kundsa küla Aabra küla Saagri küla Kuklase küla Väiko-Tiilige küla Muraski küla Kallaste küla Kotka küla Tsiistre küla Ortumäe küla Kellämäe küla Rogosi-Mikita küla Varstu alevik Häärmäni küla Hüti küla Söödi küla Udsali küla Tundu küla Sakudi küla Soolätte küla Pillardi küla Krabi küla Harjuküla
Setomaa vald
Tserebi küla Viro küla Treiali küla Hindsa küla Marinova küla Kremessova küla Beresje küla Vedernika küla Miku küla Saatse küla Tuplova küla Määsi küla Treski küla Mokra küla Triginä küla Polovina küla Tääglova küla Audjassaare küla Ruutsi küla Ulitina küla Vaaksaarõ küla Saabolda küla Lutja küla Masluva küla Kiksova küla Ignasõ küla Väike-Rõsna küla Helbi küla Kuksina küla Maaslova küla Juusa küla Perdaku küla Lepä küla Lutepää küla Kahkva küla Veretinä küla Võõpsu küla Tonja küla Rääptsova küla Tsergondõ küla Antkruva küla Voropi küla Pruntova küla Toodsi küla Talka küla Merekülä küla Väiko-Härmä küla Holdi küla Kalatsova küla Popovitsa küla Määsovitsa küla Melso küla Meremäe küla Hilana küla Kasakova küla Laossina küla Ostrova küla Mikitamäe küla Ermakova küla Kriiva küla Põrstõ küla Tedre küla Kossa küla Toomasmäe küla Selise küla Kolodavitsa küla Kostkova küla Küllätüvä küla Tiklasõ küla Kõõru küla Klistina küla Leimani küla Võmmorski küla Poksa küla Verhulitsa küla Kiiova küla Koorla küla Korski küla Ala-Tsumba küla Rõsna küla Saagri küla Lütä küla Usinitsa küla Sulbi küla Uusvada küla Litvina küla Rääsolaane küla Jaanimäe küla Tiastõ küla Tepia küla Nedsaja küla Obinitsa küla Samarina küla Kolossova küla Kundruse küla Pelsi küla Jõksi küla Tiirhanna küla Lobotka küla Seretsüvä küla Väiko-Serga küla Lindsi küla Koidula küla Navikõ küla Võpolsova küla Õrsava küla Kiislova küla Podmotsa küla Vinski küla Vasla küla Serga küla Kangavitsa küla Teterüvä küla Sirgova küla Tiilige küla Rokina küla Puista küla Martsina küla Olehkova küla Tsirgu küla Varesmäe küla Niitsiku küla Kusnetsova küla Tobrova küla Raotu küla Härmä küla Lüübnitsa küla Igrise küla Karisilla küla Miikse küla Karamsina küla Järvepää küla Tuulova küla Paloveere küla Hilläkeste küla Pattina küla Säpina küla Sesniki küla Värska alevik Kuigõ küla Ulaskova küla Pliia küla Napi küla Korela küla Velna küla Kitsõ küla Keerba küla Kastamara küla Paklova küla Vaartsi küla Tsumba küla Palandõ küla Puugnitsa küla Tessova küla Matsuri küla Palo küla Käre küla
Võru maakond
Võru vald
Vana-Nursi küla
Korgõmõisa küla
Tuderna küla
Kliima küla
Tamme küla
Tiri küla
Hinsa küla
Praakmani küla
Madi küla
Tsolgo küla
Haava-Tsäpsi küla
Kääpa küla
Noodasküla
Sika küla
Puutli küla
Kõrgessaare küla
Meegomäe küla
Raadi küla
Raiste küla
Heeska küla
Mõksi küla
Loosi küla
Kaagu küla
Punakülä küla
Vastseliina alevik
Juraski küla
Mutsu küla
Majala küla
Kasaritsa küla
Järvere küla
Haava küla
Vana-Vastseliina küla
Soena küla
Käpa küla
Perametsa küla
Räpo küla
Illi küla
Väiso küla
Kakusuu küla
Kaku küla
Meeliku küla
Kornitsa küla
Lakovitsa küla
Tsolli küla
Lompka küla
Paidra küla
Riihora küla
Vatsa küla
Sooküla
Paloveere küla
Ortuma küla
Indra küla
Linnamäe küla
Suuremetsa küla
Tammsaare küla
Kolepi küla
Hutita küla
Holsta küla
Vana-Saaluse küla
Puusepa küla
Saaremaa küla
Pässä küla
Vivva küla
Hargi küla
Kirumpää küla
Vagula küla
Alakülä küla
Kahkva küla
Möldri küla
Voki-Tamme küla
Pindi küla
Umbsaare küla
Tagaküla
Loosu küla
Rummi küla
Listaku küla
Navi küla
Tabina küla
Andsumäe küla
Palometsa küla
Tohkri küla
Voki küla
Verijärve küla
Villa küla
Marga küla
Savioja küla
Kärnamäe küla
Kurenurme küla
Orava küla
Hänike küla
Heinasoo küla
Raudsepa küla
Mustja küla
Pikasilla küla
Tootsi küla
Kärgula küla
Kapera küla
Kahro küla
Kündja küla
Sutte küla
Nooska küla
Mäessaare küla
Kõliküla
Pritsi küla
Mõrgi küla
Tellaste küla
Saarde küla
Liiva küla
Võrumõisa küla
Madala küla
Mäe-Kõoküla
Kõo küla
Rõssa küla
Rebasmäe küla
Puiga küla
Varese küla
Käätso küla
Keema küla
Hannuste küla
Pulli küla
Luuska küla
Kannu küla
Lasva küla
Tallikeste küla
Pikakannu küla
Husari küla
Kerepäälse küla
Viitka küla
Juba küla
Roosisaare küla
Rauskapalu küla
Mäekülä küla
Soe küla
Pääväkese küla
Horma küla
Jeedasküla
Mõisamäe küla
Võrusoo küla
Päka küla
Lindora küla
Leiso küla
Kirikumäe küla
Haamaste küla
Väimela alevik
Osula küla
Kamnitsa küla
Kõvera küla
Piusa küla
Võlsi küla
Udsali küla
Plessi küla
Hellekunnu küla
Hanikase küla
Vaarkali küla
Nõnova küla
Haidaku küla
Sõmerpalu alevik
Kusma küla
Oro küla
Sõmerpalu küla
Külaoru küla
Pari küla
Koloreino küla
Pille küla
Kühmamäe küla
Otsa küla
Lauga küla
Kõrve küla
Oleski küla
Tüütsmäe küla
Parksepa alevik
Lapi küla
Lehemetsa küla
Sulbi küla
Hinniala küla
Lilli-Anne küla
Liinamäe küla
Lepassaare küla
Halla küla
Rusima küla
Mustassaare küla
Kose alevik
Peraküla
Alapõdra küla
Kõivsaare küla
Luhte küla
Jantra küla
Kanariku küla
Rõuge vald
Muduri küla
Pressi küla
Kangsti küla
Märdimiku küla
Kimalasõ küla
Tindi küla
Kurvitsa küla
Misso alevik
Vastse-Roosa küla
Kaldemäe küla
Järvepalu küla
Hino küla
Piipsemäe küla
Kokõjüri küla
Hintsiko küla
Ruusmäe küla
Rusa küla
Vana-Roosa küla
Saagrimäe küla
Sormuli küla
Kärinä küla
Kirbu küla
Rebäsemõisa küla
Pähni küla
Kavõldi küla
Kokõ küla
Paeboja küla
Rammuka küla
Pedejä küla
Pupli küla
Haabsilla küla
Missokülä küla
Ahitsa küla
Peedo küla
Viitina küla
Miilimäe küla
Kõomäe küla
Puspuri küla
Kiviora küla
Laisi küla
Laitsna-Hurda küla
Väiku-Ruuga küla
Tsilgutaja küla
Möldri küla
Kiidi küla
Ritsiko küla
Sapi küla
Hämkoti küla
Paaburissa küla
Sikalaanõ küla
Matsi küla
Posti küla
Mäe-Lüütsepä küla
Siksälä küla
Peebu küla
Kuiandi küla
Kaaratautsa küla
Parmu küla
Tsiiruli küla
Kääraku küla
Sänna küla
Palanumäe küla
Utessuu küla
Külma küla
Simmuli küla
Preeksa küla
Põnni küla
Liguri küla
Vaarkali küla
Mõniste küla
Mikita küla
Palli küla
Lauri küla
Raudsepä küla
Handimiku küla
Hallimäe küla
Metstaga küla
Uue-Saaluse küla
Karisöödi küla
Tsiamäe küla
Rõuge-Matsi küla
Parmupalu küla
Vaalimäe küla
Soekõrdsi küla
Liivakupalu küla
Sika küla
Horoski küla
Kuuda küla
Pulli küla
Jaanipeebu küla
Kahrila-Mustahamba küla
Rebäse küla
Mauri küla
Laossaarõ küla
Tallima küla
Koemetsa küla
Möldre küla
Taudsa küla
Sandisuu küla
Karaski küla
Käänu küla
Kurõ küla
Punsa küla
Heibri küla
Ala-Palo küla
Loogamäe küla
Mäe-Suhka küla
Ruuksu küla
Pundi küla
Sadramõtsa küla
Vungi küla
Horosuu küla
Kaluka küla
Mutemetsa küla
Naapka küla
Kurgjärve küla
Savioja küla
Saarlasõ küla
Viliksaarõ küla
Tsutsu küla
Vodi küla
Heedu küla
Hansi küla
Vanamõisa küla
Mahtja küla
Toodsi küla
Pältre küla
Plaksi küla
Rasva küla
Misso-Saika küla
Tsolli küla
Tilgu küla
Jaanimäe küla
Pausakunnu küla
Kokõmäe küla
Hurda küla
Palujüri küla
Kahru küla
Kadõni küla
Vakari küla
Villike küla
Hanija küla
Suurõsuu küla
Vadsa küla
Leoski küla
Saru küla
Ristemäe küla
Pugõstu küla
Saluora küla
Listaku küla
Põdramõtsa küla
Käbli küla
Mäe-Palo küla
Vastsekivi küla
Savioru küla
Hürsi küla
Holdi küla
Raudsepa küla
Resto küla
Soemõisa küla
Hulaku küla
Savimäe küla
Karba küla
Suurõ-Ruuga küla
Kergatsi küla
Tagakolga küla
Ala-Tilga küla
Hapsu küla
Märdi küla
Korgõssaarõ küla
Villa küla
Tiidu küla
Raagi küla
Tõnkova küla
Vihkla küla
Härämäe küla
Kogrõ küla
Kaloga küla
Soomõoru küla
Nilbõ küla
Hinu küla
Murati küla
Tummelka küla
Mäe-Tilga küla
Purka küla
Laurimäe küla
Pärlijõe küla
Vänni küla
Simula küla
Singa küla
Vorstimäe küla
Luutsniku küla
Sakurgi küla
Andsumäe küla
Trolla küla
Kuutsi küla
Põru küla
Püssä küla
Järvekülä küla
Kuklasõ küla
Plaani küla
Ala-Suhka küla
Saki küla
Lükkä küla
Tialasõ küla
Kõrgepalu küla
Tika küla
Saika küla
Kriguli küla
Petrakuudi küla
Muhkamõtsa küla
Riitsilla küla
Murdõmäe küla
Kolga küla
Mustahamba küla
Augli küla
Lutika küla
Tiitsa küla
Jugu küla
Horsa küla
Nursi küla
Nogu küla
Muna küla
Soodi küla
Rõuge alevik
Hotõmäe küla
Kaku küla
Kilomani küla
Tuuka küla
Ihatsi küla
Mallika küla
Lillimõisa küla
Roobi küla
Haki küla
Kähri küla
Põdra küla
Kängsepä küla
Hürova küla
Kaugu küla
Kaubi küla
Sarise küla
Tüütsi küla
Kuura küla
Paganamaa küla
Tursa küla
Lüütsepa küla
Haavistu küla
Sandi küla
Haanja küla
Mõõlu küla
Tsirgupalu küla
Viru küla
Meelaku küla
Kundsa küla
Aabra küla
Saagri küla
Kuklase küla
Väiko-Tiilige küla
Muraski küla
Kallaste küla
Kotka küla
Tsiistre küla
Ortumäe küla
Kellämäe küla
Rogosi-Mikita küla
Varstu alevik
Häärmäni küla
Hüti küla
Söödi küla
Udsali küla
Tundu küla
Sakudi küla
Soolätte küla
Pillardi küla
Krabi küla
Harjuküla
Võru linn
Võru linn
Antsla vald
Haabsaare küla
Toku küla
Anne küla
Kassi küla
Visela küla
Pihleni küla
Ruhingu küla
Kobela alevik
Antsu küla
Rimmi küla
Oe küla
Kuldre küla
Vana-Antsla alevik
Taberlaane küla
Tsooru küla
Mähkli küla
Roosiku küla
Koigu küla
Kraavi küla
Kõlbi küla
Savilöövi küla
Antsla linn
Urvaste küla
Lusti küla
Piisi küla
Ähijärve küla
Lümatu küla
Vaabina küla
Litsmetsa küla
Soome küla
Viirapalu küla
Uhtjärve küla
Madise küla
Kollino küla
Kirikuküla
Kaika küla
Jõepera küla
Säre küla
Kikkaoja küla
Luhametsa küla
Uue-Antsla küla
Setomaa vald
Tserebi küla
Viro küla
Treiali küla
Hindsa küla
Marinova küla
Kremessova küla
Beresje küla
Vedernika küla
Miku küla
Saatse küla
Tuplova küla
Määsi küla
Treski küla
Mokra küla
Triginä küla
Polovina küla
Tääglova küla
Audjassaare küla
Ruutsi küla
Ulitina küla
Vaaksaarõ küla
Saabolda küla
Lutja küla
Masluva küla
Kiksova küla
Ignasõ küla
Väike-Rõsna küla
Helbi küla
Kuksina küla
Maaslova küla
Juusa küla
Perdaku küla
Lepä küla
Lutepää küla
Kahkva küla
Veretinä küla
Võõpsu küla
Tonja küla
Rääptsova küla
Tsergondõ küla
Antkruva küla
Voropi küla
Pruntova küla
Toodsi küla
Talka küla
Merekülä küla
Väiko-Härmä küla
Holdi küla
Kalatsova küla
Popovitsa küla
Määsovitsa küla
Melso küla
Meremäe küla
Hilana küla
Kasakova küla
Laossina küla
Ostrova küla
Mikitamäe küla
Ermakova küla
Kriiva küla
Põrstõ küla
Tedre küla
Kossa küla
Toomasmäe küla
Selise küla
Kolodavitsa küla
Kostkova küla
Küllätüvä küla
Tiklasõ küla
Kõõru küla
Klistina küla
Leimani küla
Võmmorski küla
Poksa küla
Verhulitsa küla
Kiiova küla
Koorla küla
Korski küla
Ala-Tsumba küla
Rõsna küla
Saagri küla
Lütä küla
Usinitsa küla
Sulbi küla
Uusvada küla
Litvina küla
Rääsolaane küla
Jaanimäe küla
Tiastõ küla
Tepia küla
Nedsaja küla
Obinitsa küla
Samarina küla
Kolossova küla
Kundruse küla
Pelsi küla
Jõksi küla
Tiirhanna küla
Lobotka küla
Seretsüvä küla
Väiko-Serga küla
Lindsi küla
Koidula küla
Navikõ küla
Võpolsova küla
Õrsava küla
Kiislova küla
Podmotsa küla
Vinski küla
Vasla küla
Serga küla
Kangavitsa küla
Teterüvä küla
Sirgova küla
Tiilige küla
Rokina küla
Puista küla
Martsina küla
Olehkova küla
Tsirgu küla
Varesmäe küla
Niitsiku küla
Kusnetsova küla
Tobrova küla
Raotu küla
Härmä küla
Lüübnitsa küla
Igrise küla
Karisilla küla
Miikse küla
Karamsina küla
Järvepää küla
Tuulova küla
Paloveere küla
Hilläkeste küla
Pattina küla
Säpina küla
Sesniki küla
Värska alevik
Kuigõ küla
Ulaskova küla
Pliia küla
Napi küla
Korela küla
Velna küla
Kitsõ küla
Keerba küla
Kastamara küla
Paklova küla
Vaartsi küla
Tsumba küla
Palandõ küla
Puugnitsa küla
Tessova küla
Matsuri küla
Palo küla
Käre küla