Cartogiraffe.com

eSwatini

eSwatini

Bhala ibhokisi elinomfanekiso oluvamile lokubukeka kweSwatini, ekwenzeni izinto ezithandwa kakhulu ebandleni. Lomfanekiso kufanele kube nezindlu zasemakhaya ezivela kwezindawo zasemakethe ezithandwa kakhulu eAfrika. Bhala isigaba lesihlalo lesihlukene lesifudumele ekubukekeni kwemvelo eneziphahla nezilwane ezivela emadolobheni. Ekugcineni, bheka izindawo zokungcebeleka njengamalungelo okwakheka kanye nezindawo zezobuciko, kodwa ukuze kube lula nokubukeka okuncane.
Manzini Lubombo Shiselweni Hhohho
eSwatini
Manzini
Inkhundla Ngwempisi
Inkhundla Manzini
Inkhundla Lobamba Lomdzala
Inkhundla Mafutseni
Inkhundla Kwaluseni
Inkhundla Ekukhanyeni
Inkhundla Mahlangatja
Inkhundla Ludzeludze
Inkhundla Nhlambeni
Inkhundla Mkhiweni
Inkhundla Mhlambanyatsi
Inkhundla Ntondozi
Inkhundla Lamgabhi
Inkhundla Mthongwaneni
Inkhundla Mangcongco
Lubombo
Inkhundla Nkilongo
Inkhundla Lugongolweni
Inkhundla Mhlume
Inkhundla Sithobela
Inkhundla Mpolonjeni
Inkhundla Siphofaneni
Inkhundla Hlane
Inkhundla Lomahasha
Inkhundla Tikhuba
Inkhundla Dvokodvweni
Inkhundla Lubuli
Shiselweni
Inkhundla Mbangweni
Inkhundla Nkwene
Inkhundla Zombodze
Inkhundla Sandleni
Inkhundla Maseyisini
Inkhundla Mtsambama
Inkhundla Sigwe
Inkhundla Gege
Inkhundla Ngudzeni
Inkhundla Hosea
Inkhundla Somntongo
Inkhundla Shiselweni
Inkhundla Matsanjeni South
Inkhundla Kubuta
Hhohho
Inkhundla Timpisini
Inkhundla Ndzingeni
Inkhundla Hhukwini
Inkhundla Ntfonjeni
Inkhundla Lobamba
Inkhundla Mbabane
Inkhundla Piggs Peak
Inkhundla Nkhaba
Inkhundla Madlangempisi
Inkhundla Mhlangatane
Inkhundla Maphalaleni
Inkhundla Motjane
Inkhundla Mayiwane