Kakrima

Kakrima, also known as Kakirima in Préfecture de Pita.

Kakrima

alt_name
Kakirima
waterway
River