Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar 371
Općina Kapela 14
Općina Rovišće 19
Općina Šandrovac 6
Općina Veliko Trojstvo 13
Općina Severin 4
Općina Nova Rača 14
Općina Štefanje 12
Općina Đulovac 41
Općina Sirač 17
Grad Daruvar 183
Općina Dežanovac 29
Općina Končanica 13
Grad Garešnica 47
Općina Velika Trnovitica 6
Grad Čazma 52
Grad Grubišno Polje 54
Općina Hercegovac 12
Općina Veliki Grđevac 27
Općina Berek 11
Općina Veliki Pisanica 10
Općina Zrinski Topolovac 3