Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar 706
Općina Kapela 18
Općina Rovišće 37
Općina Šandrovac 9
Općina Veliko Trojstvo 32
Općina Severin 9
Općina Nova Rača 28
Općina Štefanje 26
Općina Đulovac 44
Općina Sirač 18
Grad Daruvar 217
Općina Dežanovac 31
Općina Končanica 13
Grad Garešnica 72
Općina Velika Trnovitica 8
Grad Čazma 80
Grad Grubišno Polje 74
Općina Hercegovac 16
Općina Veliki Grđevac 30
Općina Berek 8
Općina Veliki Pisanica 12
Općina Zrinski Topolovac 3
Općina Ivanska 12