Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar 448
Općina Kapela 17
Općina Rovišće 21
Općina Šandrovac 6
Općina Veliko Trojstvo 17
Općina Severin 5
Općina Nova Rača 14
Općina Štefanje 12
Općina Đulovac 41
Općina Sirač 18
Grad Daruvar 218
Općina Dežanovac 30
Općina Končanica 13
Grad Garešnica 48
Općina Velika Trnovitica 6
Grad Čazma 50
Grad Grubišno Polje 56
Općina Hercegovac 13
Općina Veliki Grđevac 30
Općina Berek 15
Općina Veliki Pisanica 12
Općina Zrinski Topolovac 3