Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija
Općina Gornji Bogićevci 1
Općina Dragalić 5
Općina Vrbje 3
Općina Stara Gradiška 13
Općina Okućani 29
Općina Cernik 14
Grad Nova Gradiška 77
Općina Oriovac
Bečic 0
Općina Brodski Stupnik 16
Općina Sibinj 18
Općina Podcrkavlje 8
Općina Bukovlje 20
Općina Gornja Vrba 49
Općina Klakar 9
Grad Slavonski Brod
Slavonski Brod
Brodski Varoš 0
Podvinje 0
Mjesni odbor Budainka 0
Mjesni odbor Brodski Varoš 0
Mjesni odbor Podvinje 0
Općina Nova Kapela 15
Općina Staro Petrovo Selo 16
Općina Davor 5
Općina Rešetari 8
Općina Slavonski Šamac 10
Općina Gundinci 1
Općina Sikirevci 2
Općina Velika Kopanica 6
Općina Donji Andrijevci 9
Općina Oprisavci 3
Općina Garčin 15