Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija
Općina Gornji Bogićevci 7
Općina Dragalić 11
Općina Vrbje 15
Općina Stara Gradiška 21
Općina Okućani 48
Općina Cernik 33
Grad Nova Gradiška 91
Općina Oriovac
Bečic 0
Ciglenik 0
Lužani 0
Općina Brodski Stupnik 20
Općina Sibinj 25
Općina Podcrkavlje 15
Općina Bukovlje 28
Općina Gornja Vrba 56
Općina Klakar 17
Grad Slavonski Brod
Slavonski Brod
Brodski Varoš 0
Podvinje
Mjesni odbor Brodski Varoš 0
Općina Nova Kapela
Dragovci 0
Stara Kapela 0
Batrina 0
Općina Staro Petrovo Selo 21
Općina Davor 9
Općina Rešetari 13
Općina Slavonski Šamac 47
Općina Gundinci 8
Općina Sikirevci 11
Općina Velika Kopanica 16
Općina Donji Andrijevci 34
Općina Oprisavci 15
Općina Garčin 30
Općina Bebrina 29
Općina Vrpolje 36