Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija
Općina Gornji Bogićevci 7
Općina Dragalić 11
Općina Vrbje 15
Općina Stara Gradiška 24
Općina Okućani 48
Općina Cernik 35
Grad Nova Gradiška 94
Općina Oriovac
Bečic 0
Ciglenik 0
Lužani 0
Općina Brodski Stupnik 46
Općina Sibinj 60
Općina Podcrkavlje 15
Općina Bukovlje 26
Općina Gornja Vrba 60
Općina Klakar 17
Grad Slavonski Brod
Slavonski Brod
Brodski Varoš 0
Podvinje
Mjesni odbor Brodski Varoš 0
Općina Nova Kapela
Dragovci 0
Stara Kapela 0
Batrina 0
Općina Staro Petrovo Selo 22
Općina Davor 36
Općina Rešetari 13
Općina Slavonski Šamac 47
Općina Gundinci 15
Općina Sikirevci 11
Općina Velika Kopanica 17
Općina Donji Andrijevci 35
Općina Oprisavci 15
Općina Garčin 30
Općina Bebrina 30
Općina Vrpolje 36