Cartogiraffe.com

Istarska županija

Karta Istarska županija. Hrvatska. Populacija je 195237.

Pin za prikaz lokacije na karti Istarska županija

Istarska županija
Općina Lupoglav
Boljun
Boljunsko Polje
Brest pod Učkom
Dolenja Vas
Lesišćina
Lupoglav
Semić
Vranja
Grad Labin
Labin
Rabac
Presika
Gora Glušići
Bartići
Kranjci
Duga Luka
Gondolići
Breg
Rogočana
Salakovci
Kapelica
Marceljani
Vinež
Ripenda Kras
Ripenda Kosi
Ripenda Verbanci
Općina Kršan
Letaj
Zankovci
Jesenovik
Kostrčani
Zatka Čepić
Purgarija Čepić
Lanišće
Polje Čepić
Blaškovići
Potpićan
Čambarelići
Lazarići
Veljaki
Boljevići
Kršan
Kožljak
Vozilići
Stepčići
Plomin Luka
Plomin
Zagorje
Nova Vas
Šušnjevica
Općina Lanišće
Općina Raša
Most-Raša
Trget
Brgod
Polje
Trgetari
Stanišovi
Sveti Lovreč Labinski
Koromačno
Ravni
Škvaranska
Skitača
Brovinje
Sveta Marina
Crni
Drenje
Krapan
Raša
Barbići
Topid
Kunj
Letajac
Sveti Bartul
Općina Sveta Nedelja
Štrmac
Vrećari
Santalezi
Cere
Markoci
Veli Golji
Mali Golji
Snašići
Mali Turini
Veli Turini
Frančići
Marići
Paradiž
Sveti Martin
Županići
Ružići
Šumber
Štrmac
Jurazini
Eržišće
Grad Pula
Pula
Grad Pazin
Općina Cerovlje
Gologorica
Gradinje
Gologorički Dol
Grad Buzet
Vrh
Hum
Općina Gračišće
Gračišće
Mandalenčići
Bazgalji
Milotski Breg
Batlug
Škopljak
Jakačići
Općina Pićan
Orić
Sveta Katarina
Montovani
Kukurini
Pićan
Jakomići
Grobnik
Krbune
Tupljak
Zajci
Općina Sveti Petar u Šumi
Grad Rovinj
Rovinjsko Selo
Rovinj
Grad Vodnjan
Galižana
Gajana
Peroj
Vodnjan
Općina Bale
Golaš
Krmed
Bale
Općina Barban
Rebići
Draguzeti
Rajki
Petehi
Grandići
Orhi
Šajini
Bičići
Glavani
Manjadvorci
Punta
Želiski
Barban
Kožljani
Vadreš
Melnica
Prhati
Jurićev Kal
Kotomani
Hrboki
Borinići
Rojnići
Općina Fažana
Fažana
Valbandon
Općina Ližnjan
Ližnjan
Valtura
Jadreški
Šišan
Muntić
Općina Marčana
Orbanići
Kavran
Loborika
Marčana
Krnica
Peruški
Veliki Vareški
Šegotići
Pavičini
Rakalj
Belavići
Bratulići
Prodol
Pinezići
Mali Vareški
Cokuni
Mutvoran
Kujići
Hreljići
Filipana
Šarići
Divšići
Općina Medulin
Medulin
Pomer
Premantura
Banjole
Valbonaša
Vinkuran
Vintijan
Pješčana Uvala
Grad Umag
Zambratija - Zambrattia
Valica - Valiza
Crveni Vrh - Monte Rosso
Bašanija - Bassania
Savudrija - Salvore
Vilanija - Villania
Umag
Kmeti - Metti
Murine - Morno
Monterol - Monterol
Katoro - Catoro
Đuba - Giubba
Seget - Seghetto
Materada - Matterada
Čepljani - Ceppiani
Juricani - Giurizzani
Petrovija - Petrovia
Vardica - Vardiza
Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso
Babići - Babici
Lovrečica - San Lorenzo
Križine - Crsine
Općina Svetvinčenat
Bokordići
Režanci
Bale
Juršići
Butkovići
Cukrići
Čabrunići
Štokovci
Kranjčići
Bibići
Svetvinčenat
Bričanci
Foli
Peresiji
Salambati
Smoljanci
Raponji
Pusti
Pajakovići
Općina Žminj
Gradišće
Krculi
Pucići
Zeci
Klimni
Žagrići
Domijanići
Laginji
Jurići
Žminj
Križanci
Pamići
Matijaši
Vidulini
Pifari
Prkačini
Krajcar Breg
Rudani
Benčići
Cere
Grižni
Kresini
Krničari
Šivati
Modrušani
Karlovići
Debeljuhi
Kršanci
Balići
Mužini
Tomišići
Vadediji
Općina Funtana
Funtana
Općina Kanfanar
Žuntići
Putini
Matohanci
Brajkovići
Sošići
Bubani
Jural
Mrgani
Červari
Korenići
Barat
Dubravci
Ladići
Kanfanar
Marići
Maružini
Okreti
Kurili
Šorići
Burići
Općina Vrsar
Vrsar
Delići
Gradina
Flengi
Kloštar
Kontešići
Bralići
Begi
Marasi
Općina Karojba
Općina Sveti Lovreč
Heraki
Jurcani
Pajari
Lakovići
Ivići
Orbani
Zgrabljići
Vošteni
Perini
Sveti Lovreč Pazenatički
Medvidići
Rajki
Stranići kod Lovreča
Medaki
Jakići Dolinji
Kapovići
Knapići
Selina
Frnjolići
Kršuli
Krunčići
Čehići
Radići
Općina Tinjan
Jakovici
Brečevići
Žužići
Brčići
Muntrilj
Tinjan
Kringa
Radetići
Općina Motovun
Općina Oprtalj
Pirelići - Perelici
Krajići - Craici
Livade - Levade
Oprtalj - Portole
Vižintini Vrhi - Visintini Monti
Sveti Ivan - San Giovanni
Gradinje - Gradigne
Ipši - Ipsi
Bencani - Benzani
Golubići - Golobici
Žnjidarići -Snidarici
Vižintini - Visintini
Sveta Lucija - Santa Lucia
Šorgi - Sorghi
Grad Poreč
Varvari
Antonci
Veleniki
Radoši kod Žbandaja
Buići
Kadumi
Mušalež
Valkarin
Starići - Starici
Dračevac - Monspinoso
Radmani
Ladrovići
Mičetići
Žbandaj
Bratovići - Bratovici
Katun - Cattuni
Jehnići
Filipini
Mihelići
Vežnaveri
Dekovići
Brčići
Nova Vas
Blagdanići
Mihatovići
Kukci
Stancija Vodopija - Stanzia Bevilacqua
Cancini
Bašarinka - Balzarini
Červar
Červar-Porat
Poreč
Mugeba -
Fuškulin - Foscolino
Jasenovica - Frassineto
Čuši - Ciussi
Montižana - Montisana
Bonaci - Bonazzi
Ružići
Kirmenjak
Šušnjići - Susnici
Šeraje -
Matulini - Mattulini
Baderna - Mompaderno
Štifanići - Stifanici
Banki - Banchi
Rupeni - Rupena
Jurići - Iurici
Rakovci - Racovaz
Jakići Gorinji - Iachici
Stranići kod Nove Vasi
Kosinožići
Garbina - Garbina
Općina Višnjan
Općina Vižinada
Trombal
Mastelići
Vrbani
Žudetići
Nardući
Čuki
Vižinada
Piškovica
Vranje Selo
Markovići
Vranići kod Vižinade
Bukori
Baldaši
Ohnići
Lašići
Staniši
Filipi
Mekiši kod Vižinade
Crklada
Ferenci
Grubići
Brig
Velići
Jadruhi
Bajkini
Općina Kaštelir-Labinci
Mekiši kod Kaštelira
Tadini
Cerjani
Rogovići
Deklići
Valentići
Kovači
Kaštelir
Dvori
Roškići
Rojci
Brnobići
Labinci
Općina Tar-Vabriga
Rošini
Frata
Vabriga
Tar
Perci
Gedići
Grad Buje
Kanegra
Kaštel - Castelvenere
Plovanija - Plovania
Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso
Kaldanija - Caldania
Buje - Buie
Kršete - Carsette
Buroli - Buroli
Gamoci - Gambozzi
Momjan - Momiano
Merišće - Meischie
Oskoruš - Oscorus
Brič - Briz
Kućibreg - Cucibrec
Brdo - Berda
Marušići - Marussici
Bibali - Bibali
Triban - Tribano
Lozari - Lozari
Baredine - Baredine
Krasica - Crassiza
Grad Novigrad
Bužinija - Businia
Antenal
Novigrad
Mareda
Dajla
Općina Brtonigla
Brtonigla - Verteneglio
Radini - Radini
Karigador - Carigador
Nova Vas - Villanova
Fiorini - Fiorini
Općina Grožnjan
Bijele Zemlje - Terre Bianche
Grožnjan - Grisignana
Martinčići - Martincici
Kuberton - Cuberton
Šterna - Sterna
Makovci -
Kostanjica - Castagna
Završje - Piemonte d'Istria
Antonci - Antonzi