Karlovačka županija

Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac
Karlovac 0
Općina Lasinja 18
Općina Draganić 24
Općina Vojnić 48
Općina Krnjak 13
Općina Cetingrad 20
Općina Netretić 19
Općina Barilović 18
Grad Duga Resa 77
Općina Generalski Stol 17
Grad Ogulin 162
Općina Kamanje 8
Općina Žakanje 10
Općina Ribnik 4
Grad Ozalj 105
Općina Tounj 9
Općina Josipdol 58
Općina Plaški 15
Općina Saborsko 8
Grad Slunj 136
Općina Rakovica 48
Općina Bosiljevo 15