Karlovačka županija

Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac
Karlovac 0
Općina Lasinja 24
Općina Draganić
Draganić
Općina Vojnić 57
Općina Krnjak 18
Općina Cetingrad 35
Općina Netretić 22
Općina Barilović 21
Grad Duga Resa 75
Općina Generalski Stol 19
Grad Ogulin 176
Općina Kamanje 8
Općina Žakanje 14
Općina Ribnik 9
Grad Ozalj 120
Općina Tounj 12
Općina Josipdol 63
Općina Plaški 23
Općina Saborsko 11
Grad Slunj 140
Općina Rakovica 72
Općina Bosiljevo 18