Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac 389
Općina Lasinja 5
Općina Draganić 19