Karlovačka županija

Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac
Karlovac 0
Općina Lasinja 18
Općina Draganić 27
Općina Vojnić 48
Općina Krnjak 13
Općina Cetingrad 20
Općina Netretić 19
Općina Barilović 19
Grad Duga Resa 77
Općina Generalski Stol 17
Grad Ogulin 172
Općina Kamanje 8
Općina Žakanje 10
Općina Ribnik 7
Grad Ozalj 107
Općina Tounj 10
Općina Josipdol 62
Općina Plaški 15
Općina Saborsko 8
Grad Slunj 136
Općina Rakovica 71
Općina Bosiljevo 18