Cartogiraffe.com

Karlovačka županija

Karta Karlovačka županija. Hrvatska. Populacija je 112195.

Pin za prikaz lokacije na karti Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac
Karlovac
Općina Lasinja
Općina Draganić
Draganić
Općina Vojnić
Općina Krnjak
Općina Cetingrad
Općina Netretić
Općina Barilović
Grad Duga Resa
Općina Generalski Stol
Grad Ogulin
Općina Kamanje
Općina Žakanje
Općina Ribnik
Grad Ozalj
Općina Tounj
Općina Josipdol
Općina Plaški
Općina Saborsko
Saborsko
Lička Jesenica
Begovac
Blata
Grad Slunj
Općina Rakovica
Općina Bosiljevo