Karlovačka županija

Karlovačka županija

Karlovačka županija
Grad Karlovac 403
Općina Lasinja 12
Općina Draganić 20
Općina Vojnić 37
Općina Krnjak 6
Općina Cetingrad 18
Općina Netretić 9
Općina Barilović 8
Grad Duga Resa 58
Općina Generalski Stol 8
Grad Ogulin 126
Općina Kamanje 3
Općina Žakanje 2
Općina Ribnik 1
Grad Ozalj 64
Općina Tounj 5
Općina Josipdol 17
Općina Plaški 7
Općina Saborsko 4
Grad Slunj 120
Općina Rakovica 36