Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija
Općina Hlebine 17
Općina Koprivnički Bregi 12
Općina Sveti Ivan Žabno 6
Općina Kalnik 2
Općina Đurđevac 54
Općina Virje 41
Općina Novigrad Podravski 23
Općina Molve 5
Općina Gola 12
Općina Peteranec 8
Grad Koprivnica 325
Općina Koprivnički Ivanec 24
Općina Sokolovac 1
Općina Đelekovec 2
Općina Legrad 10
Općina Drnje 19
Općina Ferdinandovac 1
Općina Novo Virje 2
Općina Kloštar Podravski 12
Općina Podravske Sesvete 8
Općina Kalinovac 10