Cartogiraffe.com

Ličko-senjska županija

Karta Ličko-senjska županija. Hrvatska. Populacija je 42748.

Pin za prikaz lokacije na karti Ličko-senjska županija

Ličko-senjska županija
Grad Gospić
Gospić
Divoselo
Lički Čitluk
Lički Osik
Budak
Široka Kula
Vrebac
Mogarić
Pavlovec Vrebački
Ostrvica
Barlete
Bilaj
Novoselo Bilajsko
Ostrvica
Lički Ribnik
Počitelj
Brezik
Medak
Kruškovac
Drenovac Radučki
Kukljić
Popovača Pazariška
Velika Plana
Kalinovača
Mala Plana
Donje Pazarište
Podstrana
Kruščica
Vaganac
Aleksinica
Vranovine
Klanac
Oteš
Veliki Žitnik
Mušaluk
Smiljansko Polje
Rastoka
Smiljan
Debelo Brdo I
Debelo Brdo II
Kaniža Gospićka
Žabica
Podoštra
Lički Novi
Rizvanuša
Bužim
Trnovac
Novoselo Trnovačko
Brušane
Općina Lovinac
Gornja Ploča
Kik
Lovinac
Vranik
Raduč
Sveti Rok
Smokrić
Ličko Cerje
Štikada
Ričice
Općina Udbina
Grabušić
Vedašić
Klašnjica
Frkašić
Pećane
Jošani
Visuć
Ondić
Poljice
Komić
Kurjak
Srednja Gora
Breštani
Jagodnje
Podlapača
Svračkovo Selo
Šalamunić
Debelo Brdo
Bunić
Krbava
Tolić
Mekinjar
Rebić
Ćojluk
Udbina
Mutilić
Općina Perušić
Perušić
Prvan Selo
Malo Polje
Bukovac Perušićki
Kvarte
Selo Sveti Marko
Mezinovac
Varoš
Klenovac
Kosa Janjačka
Studenci
Konjsko Brdo
Krš
Mlakva
Kaluđerovac
Gornji Kosinj
Bakovac Kosinjski
Lipovo Polje
Lipovo Polje
Općina Karlobag
Cesarica
Staništa
Karlobag
Vidovac Cesarički
Kućšta Cesarička
Došen Dabar
Ravni Dabar
Crni Dabar
Ledenik Cesarički
Sušanj Cesarički
Lukovo Šugarje
Konjsko
Barić Draga
Baške Oštarije
Grad Senj
Alan
Vrataruša
Podbilo
Krivi Put
Bunica
Mrzli Dol
Sveta Jelena
Pijavica
Senj
Veljun Primorski
Sveti Juraj
Stolac
Biljevine
Senjska Draga
Vratnik
Melnice
Vrzići
Crni Kal
Volarice
Krasno
Lukovo
Klada
Starigrad
Velike Brisnice
Stinica
Jablanac
Prizna
Općina Brinje
Vodoteč
Prokike
Žuta Lokva
Rapain Klanac
Brinje
Križ Kamenica
Jezerane
Križpolje
Letinac
Lipice
Glibodol
Stajnica
Grad Otočac
Brlog
Hrvatsko Polje
Glavace
Drenov Klanac
Podium
Škare
Dabar
Doljani
Otočac
Kompolje
Staro Selo
Brloška Dubrava
Kuterevo
Ponori
Gorići
Kuterevo
Švica
Ramljani
Ličko Lešće
Sinac
Čovići
Prozor
Općina Donji Lapac
Oraovac
Gornji Lapac
Dobroselo
Doljani
Dobroselo
Boričevac
Donji Lapac
Gajine
Dnopolje
Birovača
Mišljenovac
Bušević
Kestenovac
Gornji Štrbci
Kruge
Donji Štrbci
Nebljusi
Melinovac
Općina Vrhovine
Zaslužnica
Vrhovine
Turjanski
Gornje Vrhovine
Donji Babin Potok
Gornji Babin Potok
Rudopolje
Općina Plitvička Jezera
Sertić Poljana
Poljanak
Plitvički Ljeskovac
Plitvica Selo
Končarev Kraj
Čanak
Kozjan
Trnavac
Homoljac
Krbavica
Vranovača
Vrelo Koreničko
Drakulić Rijeka
Rudanovac
Kapela Korenička
Čujića Krčevina
Prijeboj
Željava
Novo Selo Koreničko
Jezerce
Licko Petrovo Selo
Plitvička Jezera
Rastovača
Zaklopača
Rešetar
Gornji Vaganac
Donji Vaganac
Smoljanac
Korana
Vrpile
Tuk Bjelopoljski
Bjelopolje
Oravac
Jasikovac
Kalebovac
Korenica
Gradina Korenička
Ponor Korenički
Šeganovac
Kompolje Koreničko
Mihaljevac
Grad Novalja
Gajac
Novalja
Dubac-Varsan
Potocnica
Jakišnica
Lun
Metajna
Zubovići
Kustići
Vidalići
Caska
Stara Novalja