Međimurska županija

Međimurska županija

Međimurska županija
Općina Strahoninec 33
Općina Gornji Mihaljevec 39
Općina Nedelišće 219
Grad Čakovec 331
Općina Šenkovec 53
Općina Sveti Juraj na Bregu 48
Općina Goričan 66
Općina Mala Subotica 43
Općina Orehovica 43
Općina Podturen 61
Općina Dekanovec 16
Općina Belica 38
Općina Domašinec 24
Općina Donji Kraljevec 40
Grad Prelog 112
Općina Sveta Marija 37
Općina Kotoriba 60
Općina Donja Dubrava 39
Općina Donji Vidovec 25
Općina Selnica 47
Općina Štrigova 116
Općina Sveti Martin na Muri 125
Grad Mursko Središće 105
Općina Vratišinec 26
Općina Pribislavec 35