Međimurska županija

Međimurska županija

Međimurska županija
Općina Strahoninec 23
Općina Gornji Mihaljevec 24
Općina Nedelišće 302
Općina Goričan 48
Općina Mala Subotica 15
Općina Orehovica 30
Općina Podturen 46
Općina Dekanovec 8
Općina Belica 3
Općina Domašinec 5
Općina Donji Kraljevec 22
Grad Prelog 85
Općina Sveta Marija 13
Općina Kotoriba 38
Općina Donja Dubrava 5
Općina Donji Vidovec 2
Općina Selnica 41
Općina Štrigova 106
Općina Sveti Martin na Muri 114
Grad Mursko Središće 93
Općina Vratišinec 22