Međimurska županija

Međimurska županija

Međimurska županija
Općina Strahoninec 33
Općina Gornji Mihaljevec 39
Općina Nedelišće 208
Grad Čakovec 334
Općina Šenkovec 53
Općina Sveti Juraj na Bregu 51
Općina Goričan 65
Općina Mala Subotica 49
Općina Orehovica 43
Općina Podturen 62
Općina Dekanovec 16
Općina Belica 39
Općina Domašinec 24
Općina Donji Kraljevec 40
Grad Prelog 121
Općina Sveta Marija 42
Općina Kotoriba 61
Općina Donja Dubrava 40
Općina Donji Vidovec 26
Općina Selnica 47
Općina Štrigova 116
Općina Sveti Martin na Muri 124
Grad Mursko Središće 105
Općina Vratišinec 27
Općina Pribislavec 39