Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija
Grad Osijek
Osijek
Brijest 0
Briješće 0
Tvrđavica 0
Podravlje 0
Nemetin 0
Sarvaš 0
Tenja 0
Klisa 0
Višnjevac 0
Josipovac 0
Mjesni odbor Osijek – lijeva obala 0
Mjesni odbor Cvjetno 0
Općina Erdut
Aljmaš 0
Bijelo Brdo 0
Dalj 0
Erdut 0
Općina Petrijevci 49
Općina Jagodnjak
Bolman 0
Jagodnjak 0
Majške Međe 0
Novi Bolman 0
Grad Valpovo
Harkanovci 0
Ivanovci 0
Ladimirevci 0
Marjačanci 0
Nard 0
Šag 0
Valpovo 0
Zelčin 0
Općina Petlovac 53
Grad Belišće
Belišće 0
Bistrinci 0
Bocanjevci 0
Gat 0
Gorica Valpovačka 0
Kitišanci 0
Tiborjanci 0
Veliškovci 0
Vinogradci 0
Općina Darda
Darda 0
Mece 0
Švajcarnica 0
Uglješ 0
Općina Bizovac
Bizovac 0
Brođanci 0
Cerovac 0
Cret Bizovački 0
Habjanovci 0
Novaki Bizovački 0
Samatovci 0
Selci 0
Općina Čepin
Livana 0
Čepin 0
Beketinci 0
Čepinski Martinci 0
Čokadinci 0
Općina Podgorač 28
Općina Koška
Andrijevac 0
Branimirovac 0
Grad Donji Miholjac
Donji Miholjac 0
Golinci 0
Miholjački Poreč 0
Podgajci Podravski 0
Radikovci 0
Rakitovica 0
Sveti Đurađ 0
Općina Marijanci 28
Općina Punitovci 17
Grad Našice
Brezik Našički 0
Ceremošnjak 0
Crna Klada 0
Gradac Našički 0
Granice 0
Jelisavac 0
Lađanska 0
Lila 0
Londžica 0
Makloševac 0
Markovac Našički 0
Martin 0
Našice 0
Polubaše 0
Ribnjak 0
Rozmajerovac 0
Velimirovac 0
Vukojevci 0
Zoljan 0
Općina Gorjani
Gorjani 0
Tomašanci 0
Općina Vuka 16
Općina Drenje
Borovik 0
Bračevci 0
Bučje Gorjansko 0
Drenje 0
Kućanci Đakovački 0
Mandićevac 0
Paljevina 0
Podgorje Bračevačko 0
Potnjani 0
Preslatinci 0
Pridvorje 0
Slatinik Drenjski 0
Općina Antunovac
Antunovac 0
Ivanovac 0
Općina Šodolovci 37
Općina Vladislavci 15
Općina Semeljci 45
Općina Viškovci 31
Općina Satnica Đakovačka 17
Grad Đakovo
Široko Polje 0
Đakovo
Budrovci 0
Đurđanci 0
Ivanovci Đakovački 0
Kuševac 0
Novi Perkovci 0
Piškorevci 0
Selci Đakovački 0
Općina Trnava 13
Općina Levanjska Varoš 11
Općina Ernestinovo
Divoš 0
Ernestinovo 0
Laslovo 0
Općina Bilje
Zlatna Greda 0
Bilje 0
Kopačevo 0
Vardarac 0
Podunavlje 0
Lug 0
Tikveš 0
Kozjak 0
Općina Magadenovac 27
Općina Đurđenovac
Beljevina 0
Bokšić 0
Bokšić Lug 0
Đurđenovac 0
Gabrilovac 0
Klokočevci 0
Krčevina 0
Ličko Novo Selo 0
Lipine 0
Našičko Novo Selo 0
Pribiševci 0
Sušine 0
Šaptinovci 0
Teodorovac 0
Općina Feričanci
Feričanci 0
Gazije 0
Valenovac 0
Vučjak Feričanački 0
Općina Donja Motičina
Donja Motičina 0
Gornja Motičina 0
Seona 0
Općina Podravska Moslavina 4
Općina Viljevo 55
Grad Beli Manastir
Beli Manastir 0
Branjin Vrh 0
Šećerana 0
Šumarina 0
Općina Kneževi Vinogradi
Jasenovac 0
Kamenac 0
Karanac 0
Kneževi Vinogradi 0
Kotlina 0
Mirkovac 0
Sokolovac 0
Suza 0
Zmajevac 0
Općina Čeminac
Čeminac 0
Grabovac 0
Kozarac 0
Mitrovac 0
Novi Čeminac 0
Općina Draž
Batina 0
Draž 0
Duboševica 0
Gajić 0
Podolje 0
Topolje 0
Općina Popovac 44
Općina Strizivojna 24