Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija
Grad Opatija 281
Općina Lovran 109
Općina Mošćenička Draga 60
Grad Rijeka
Mjesni odbor Turnić 0
Grad Kastav 77
Općina Lopar 161
Grad Rab 104
Općina Matulji 100
Grad Kraljevica 43
Grad Crikvenica 167
Općina Vinodolska općina 48
Grad Novi Vinodolski 125
Općina Mrkopalj 21
Općina Lokve 20
Grad Delnice 66
Grad Čabar 59
Općina Fužine 47
Grad Bakar 64
Općina Klana 22
Općina Viškovo 37
Općina Čavle 47
Općina Jelenje 39
Općina Ravna Gora 13
Općina Skrad 10
Općina Brod Moravice 9
Grad Vrbovsko 63
Općina Kostrena 20