Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija
Općina Martinska Ves 7
Općina Lekenik
Donji Vukojevac 2
Gornji Vukojevac 0
Pešćenica 4
Grad Glina 76
Općina Topusko 51
Općina Vrginmost 4
Grad Petrinja 250