Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija
Općina Martinska Ves 7
Općina Lekenik
Donji Vukojevac 0
Gornji Vukojevac 0
Pešćenica 0
Grad Glina 78
Općina Topusko 52
Općina Vrginmost 5
Grad Petrinja 266
Općina Dvor 21
Općina Donji Kukuzari 4
Grad Hrvatska Kostajnica 64
Općina Majur 3
Grad Kutina 185
Grad Novska 155
Općina Jasenovac 40
Općina Sunja 29
Općina Lipovljani 65
Grad Sisak 391
Općina Velika Ludina 7
Grad Popovača 110