Put na Grad

Put na Grad

Tip ulice
"
Umjetničko djelo
2. postaja Križnog puta, 1. postaja Križnog puta, 9. postaja Križnog puta, 3. postaja Križnog puta, kip Gospe Sinjske, 14. postaja Križnog puta, 10. postaja križnog puta, 4. postaja Križnog puta, 5. postaja Križnog puta, 11. postaja Križnog puta, 7. postaja Križnog puta, 8. postaja Križnog puta, 13. postaja Križnog puta, 12. postaja Križnog puta, 6. postaja Križnog puta